Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 42

1 Evo Sluge mojega koga podupirem, mog izabranika, miljenika due moje. Na njega sam svoga duha izlio da donosi pravo narodima.

2 On ne vie, on ne die glasa, niti se uti moe po ulicama.

3 On ne lomi napuknutu trsku niti gasi stijenj to tinja. Vjerno on donosi pravdu,

4 ne sustaje i ne malake dok na zemlji ne uspostavi pravo. Otoci ude za njegovim naukom.

5 Ovako govori Jahve, Bog, koji stvori i razastrije nebesa, koji rasprostrije zemlju i njeno raslinje, koji dade dah narodima na njoj i dah biima to njome hode.

6 Ja, Jahve, u pravdi te pozvah, vrsto te za ruku uzeh; oblikovah te i postavih te za Savez narodu i svjetlost pucima,

7 da otvori oi slijepima, da izvede sunje iz zatvora, iz tamnice one to ive u tami.

8 Ja, Jahve mi je ime, svoje slave drugom ne dam, niti asti svoje kipovima.

9 to prije prorekoh, evo, zbi se, i nove dogaaje ja navijetam, i prije negoli se pokau, vama ih objavljujem.

10 Pjevajte Jahvi pjesmu novu, i s kraja zemlje hvalu njegovu, neka ga slavi more sa svim to je u njem, otoci i njihovi itelji!

11 Nek' digne glas pustinja i njeni gradovi, nek' odjeknu naselja gdje ive Kedarci! Nek' podvikuju stanovnici Stijene, neka kliu s gorskih vrhova!

12 Nek' daju ast Jahvi i hvalu mu navijetaju po otocima!

13 Kao junak izlazi Jahve, kao ratnik ar svoj podjaruje. Uz bojni poklik i viku ratnu ide junaki na svog neprijatelja.

14 "utjeh dugo, gluh se injah, svladavah se; sad viem kao ena kada raa, daem i uzdiem.

15 Isuit u brda i bregove, sparuiti svu zelen po njima, rijeke u u stepe pretvoriti i movare isuiti.

16 Vodit u slijepce po cestama, uputit' ih putovima. Pred njima u tamu u svjetlost obratit', a neravno tlo u ravno. To u uiniti i neu propustiti.

17 Uzmaknut e u golemu stidu koji se uzdaju u kipove, koji ljevenim likovima govore: 'Vi ste nai bogovi.'"

18 ujte, gluhi! Progledajte, slijepi, da vidite!

19 Tko je slijep ako ne moj sluga, tko je gluh kao glasnik koga aljem? Tko je slijep kao prijatelj, tko je gluh kao sluga Jahvin?

20 Mnogo si vidio, ali nisi mario, ui ti bjehu otvorene, ali nisi uo!

21 Jahvi se svidjelo zbog njegove pravednosti da uzvelia i proslavi Zakon svoj.

22 A narod je ovaj opljakan i oplijenjen, mladii mu stavljeni u klade, vrgnuti u zatvore. Plijene ih, a nikoga da ih izbavi; robe ih, a nitko da kae: "Vrati!"

23 Tko od vas mari za to? Tko pazi i slua unapredak?

24 Tko je pljakau izruio Jakova i otimaima Izraela? Nije li Jahve, protiv koga smo grijeili, ijim putima ne htjedosmo hoditi, iji Zakon nismo sluali?

25 Zato izli na Izraela arki gnjev svoj i strahote ratne: plamen ga okrui odasvud, al' on ni to nije shvatio; saee ga, al' on ni to k srcu ne uze.

Continuar Lendo