Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 1

1 Vienje Izaije, sina Amosova, koje je imao o Judeji i Jeruzalemu u dane Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva judejskih.

2 ujte, nebesa, posluaj, zemljo, jer Jahve govori: "Sinove sam ti odgojio, podigao, al' se oni od mene odvrgoe.

3 Vo poznaje svog vlasnika, a magarac jasle gospodareve – Izrael ne poznaje, narod moj ne razumije."

4 Jao, grena li naroda, puka u zlu ogrezla, roda zlikovakog, pokvarenih sinova! Jahvu ostavie, prezree Sveca Izraelova, njemu su okrenuli lea.

5 Ta gdje da vas jo udarim, odmetnici tvrdokorni? Sva je glava bolna, srce iznemoglo;

6 od pete do glave nidje zdrava mjesta, ve ozljede, modrice, otvorene rane, ni oiene, ni povijene, ni uljem ublaene.

7 Zemlja vam opustje, gradove oganj popali, njive vam na oi haraju tuinci – pusto k'o kad propade Sodoma.

8 Ki sionska ostade kao koliba u vinogradu, kao pojata u polju krastavaca, kao grad opsjednut.

9 Da nam Jahve nad Vojskama ne ostavi Ostatak, bili bismo k'o Sodoma, Gomori slini.

10 ujte rije Jahvinu, glavari sodomski, posluaj zakon Boga naega, narode gomorski!

11 "to e mi mnotvo rtava vaih?" – govori Jahve. – "Sit sam ovnujskih paljenica i pretiline gojne teladi. I krv mi se ogadi bikova, janjaca i jaradi.

12 Kad mi lice vidjet' dolazite, tko od vas ite da gazite mojim predvorjima?

13 Prestanite mi nositi nitavne prinose, kad mi omrznu. Mlaaka, subote i sazive – ne podnosim zborovanja i opaine.

14 Mlaake i svetkovine vae iz sve due mrzim – teki su mi, podnijet' ih ne mogu!

15 Kad na molitvu ruke irite, je od vas oi odvraam. Molitve samo mnoite, ja vas ne sluam. Ruke su vam u krvi ogrezle,

16 operite se, oistite. Uklonite mi s oiju djela opaka, prestanite zlo initi!

17 Uite se dobrim djelima: pravdi teite, ugnjetenom pritecite u pomo, siroti pomozite do pravde, za udovu se zauzmite."

18 "Hajde, dakle, da se pravdamo," govori Jahve. "Budu l' vam grijesi kao grimiz, pobijeljet e poput snijega; kao purpur budu li crveni, postat e kao vuna.

19 Htjednete l' me posluati, uivat ete plodove zemaljske.

20 U buntovnitvu ako ustrajete, prodrijet e vas ma." Tako usta Jahvina govorahu.

21 Kako li posta bludnicom tvra vjerna? Bjee puna pravinosti, pravda u njoj stolovala, a sad – ubojice.

22 Srebro ti se u trosku obratilo, vino ti se razvodnjelo.

23 Knezovi se tvoji odmetnuli, s tatima se pobratili. Svi za mitom hlepe, za darovima lete. Siroti pravdu uskrauju, udovika parnica ne stie k njima.

24 Stog ovako govori Jahve, Gospod nad Vojskama, Junak Izraelov: "Ah, kad se iskalim na protivnicima i osvetim dumanima!

25 Kada na te ruku pruim, da luinom tvoju trosku oistim, da iz tebe uklonim olovo!

26 Da ti opet postavim suce kao negda, savjetnike kao u poetku, pa da te zovu Gradom pravednim, Tvrom vjernosti."

27 Sud pravedni otkupit e Sion, a pravda obraenike njegove.

28 Otpadnici i grenici skrit e se zajedno, a oni to Jahvu naputaju poginut e.

29 Da, stidjet ete se zbog hrastova to ih sad oboavate i crvenjet ete zbog gajeva u kojima sad uivate.

30 Jer, bit ete poput hrasta osuena lia i poput gaja u kojem vode nema.

31 Junak e biti kuina, a iskra djelo njegovo, zajedno e izgorjeti, a nikoga da ugasi.

Continuar Lendo