Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 28

1 Teko gizdavu vijencu pijanica Efrajimovih, uvelu cvijetu blistava mu nakita – onima to uvrh plodnog dola lee vinom opijeni!

2 Evo, od Gospoda jaki i moni, kao pljusak s tuom, kao vihor razorni, prolom oblaka i povodanj, i svom ih snagom na zemlju baca.

3 Bit e izgaen nogama gizdav vijenac pijanica Efrajimovih

4 i uveo cvijet blistava mu nakita uvrh plodnih dolina; bit e kao rana smokva prije ljeta: im je tko spazi, odmah je ubere.

5 U onaj dan Jahve nad Vojskama postat e kruna slave i sjajan vijenac Ostatku svoga naroda –

6 duh pravde onome koji sjedi na stolici sudakoj i sranost onome koji odbija napad na vrata.

7 Oni posru od vina, teturaju od estoka pia: sveenici i proroci od estoka pia posru; omami ih vino; teturaju od estoka pia, posru u vienjima, ljuljaju se sudei.

8 Svi su stolovi puni gnusnih bljuvotina, nigdje ista mjesta nema!

9 "Koga on to ui mudrosti, koga on upuuje u objavu? Zar djecu odviknutu od mlijeka odbijenu od prsiju?

10 Sav la-sav, sav la-sav, kav la-kav, kav la-kav, zeer am, zeer am."

11 Da, mucavim usnama i na stranom jeziku govorit e se ovom narodu.

12 On im ree: "Evo poinka, dajte umornom da otpoine! Evo odmora!" Ali ne htjedoe posluati.

13 Zato e im Jahve ovako govoriti: "Sav la-sav, sav la-sav, kav la-kav, kav la-kav, zeer am, zeer am", da hodei padnu nauznak, da se razbiju, zapletu i uhvate.

14 Stoga ujte rije Jahvinu, vi podsmjevai, vi to vladate narodom ovim koji je u Jeruzalemu.

15 Vi velite: "Sklopismo savez sa smru i s Podzemljem uinismo sporazum. Kad proe bi razorni, ne, nee nas dohvatiti, jer od lai nainismo sebi sklonite i od obmane skrovite."

16 Stog ovako govori Jahve Gospod: "Evo, postavljam na Sion kamen odabrani, dragocjen kamen ugaoni, temeljac. Onaj koji u nj vjeruje nee propasti.

17 I uzet u pravo za mjeru, a pravdu za tezulju." I tua e vam zastrti sklonite od lai, a voda otplaviti skrovite;

18 propast e savez va sa smru, va sporazum s Podzemljem odrat' se nee. Kada bi razorni proe, satrt e vas;

19 kad god proe, dohvatit e vas; prolazit e svako jutro, danju i nou. Samo e vas strah uputit u objavu.

20 Prekratka e bit' postelja da se ovjek prui, preuzak pokriva da se umota.

21 Da, kao na gori Perasimu, Jahve e ustati, kao u Dolini gibeonskoj, on e se razjariti, da izvri djelo svoje, djelo udnovato, da ispuni naum svoj, naum tajnoviti.

22 Podsmijevanja se okanite, da vas jae okovi ne stegnu; jer uh da je od Gospoda, Jahve nad Vojskama, zemlji ovoj dosueno unitenje.

23 Posluajte i ujte glas moj, prisluhnite pomno moju besjedu.

24 Ore li ora svakog dana, brazdi, brana njivu svoju?

25 A kad joj poravna povrinu, ne sije li grahor, ne sipa li kumin? Penicu gdje treba, proso i jeam, i napokon ra po rubovima?

26 Bog ga njegov upuuje, on ga ui djelu pravom.

27 Ne mlati se grahor cijepom, nee tokom po kuminu, ve se grahor tapom mlati, a kumin se prutom lupa.

28 A da li se ito tare? Ne, nee ga dovijeka mlatiti: po njem e pognat kolski toak i konje, ali ga zdrobiti nee.

29 I to dolazi od Jahve nad Vojskama, savjetom divnog, mudrou velikog.

Continuar Lendo