Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 38

1 U ono se vrijeme Ezekija razbolje nasmrt. Prorok Izaija, sin Amosov, doe mu i ree: "Ovako veli Jahve: 'Uredi kuu svoju, jer e umrijeti, nee ozdraviti.'"

2 Ezekija se okrenu zidu i ovako se pomoli Jahvi:

3 "Ah, Jahve, sjeti se da sam pred tobom hodio vjerno i potena srca i uinio to je dobro u tvojim oima." I Ezekija briznu u gorak pla.

4 Tada doe rije Jahvina Izaiji:

5 "Idi i reci Ezekiji: Ovako kae Jahve, Bog oca tvoga Davida: 'Usliao sam tvoju molitvu, vidio tvoje suze. Izlijeit u te; za tri dana uzii e u Dom Jahvin. Dodat u tvome vijeku petnaest godina.

6 Izbavit u tebe i ovaj grad iz ruku asirskoga kralja. Jest, zakrilit u ovaj grad!'"

7 Izaija odgovori: "Evo ti znaka od Jahve da e uiniti to je rekao:

8 sjenu koja je sila po stupnjevima Ahazova sunanika vratit u za deset stupnjeva natrag." I vrati se sunce deset stupnjeva natrag po stupnjevima po kojima bijae ve silo.

9 Pjesan Ezekije, kralja judejskoga, kada se razbolio pa ozdravio od svoje bolesti:

10 "Govorio sam: U podne dana svojih ja moram otii. Na vratima Podzemlja mjesto mi je dano za ostatak mojih ljeta.

11 Govorio sam: Vidjet vie neu Jahve na zemlji ivih, vidjet vie neu nikoga od stanovnika ovog svijeta.

12 Stan je moj razvrgnut, baen daleko, kao ator pastirski; poput tkalca moj si ivot namotao da bi me otkinuo od osnove. Od jutra do noi skonat e me,

13 viem sve do jutra; kao to lav mrska kosti moje, od jutra do noi skonat e me.

14 Poput laste ja pijuem, zapomaem kao golubica, uzgor mi se okreu oi, zauzmi se, jami za me.

15 Kako u mu govoriti i to u mu rei? Ta on je koji djeluje. Slavit u te sva ljeta svoja, premda s gorinom u dui.

16 Gospodine, za tebe ivjet e srce moje i ivjet e moj duh. Ti e me izlijeiti i vratiti mi ivot,

17 bolest e mi se pretvorit' u zdravlje. Ti si spasio duu moju od jame unitenja, za lea si bacio sve moje grijehe.

18 Jer Podzemlje ne slavi te, ne hvali te Smrt; oni koji padnu u rupu u tvoju se vjernost vie ne uzdaju.

19 ivi, ivi, jedino on te slavi kao ja danas. Otac nauava sinovima tvoju vjernost.

20 U pomo mi, Jahve priteci, i mi emo pjevati uz harfe sve dane svojega ivota pred Hramom Jahvinim."

21 Izaija naloi: "Donesite oblog od smokava, privijte mu ga na ir i on e ozdraviti."

22 Ezekija upita: "Po kojem u znaku prepoznati da u uzii u Dom Jahvin?"

Continuar Lendo