Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 46

1 Pade Bel! Srui se Nebo! Prte svoje kipove na ivotinje i stoku, nose ih kao breme, teret to zamara.

2 Padaju, rue se svi zajedno, ne mogu spasiti one to ih nose, nego i sami u ropstvo odlaze.

3 "Sluajte me, kuo Jakovljeva, i svi koji ostadoste od kue Izraelove! Ja sam vas ponio tek to se rodiste, i nosio vas od krila materina.

4 Do starosti vae ja u ostat' isti, do vaih sjedina podupirat u vas. To sam inio; nosit u vas i dalje, pomagati vas, izbavljati.

5 S kime biste me usporedili i izjednaili, s kime prispodobili: komu da sam slian?

6 Vade zlato iz kese i tezuljom mjere srebro, pa naimlju zlatara da od njeg boga naini te pred njim padaju niice i klanjaju se.

7 Diu ga na rame i nose ga, onda ga stavljaju na njegovo mjesto; on stoji i ne mie se s njega. Prizivaju li ga, on ne odgovara i nikog ne spasava od nevolje njegove.

8 Sjetite se toga i budite ljudi, uzmite to k srcu, otpadnici,

9 sjetite se prolosti pradavne: ja sam Bog i nema drugoga; Bog, nitko mi slian nije!

10 Onaj sam koji od poetka svretak otkriva i unaprijed javlja to jo se nije zbilo! Ja kaem: Odluka e se moja ispuniti, izvrit u sve to mi je po volji.

11 S istoka zovem grabljivicu, iz daleke zemlje zovem ovjeka svog nauma. Rekao sam – ispunit u, naumio sam – izvrit u.

12 Sluajte me, vi koji gubite sranost i koji ste daleko od pobjede.

13 Primiem svoju pobjedu, nije vie daleko, spasenje moje zakasniti nee. Na Sion u spas staviti, u Izraela svoju slavu."

Continuar Lendo