Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 8

1 Ree Jahve: "Uzmi veliku plou i napii na njoj ljudskim pismom: Maher alal Ha Baz – Brz grabe – hitar plijen."

2 Potom uzeh vjerne svjedoke, sveenika Uriju i Zahariju, sina Berekjina.

3 Pribliih se proroici te ona zae i rodi sina. Jahve mi ree: "Nazovi ga Maher alal Ha Baz,

4 jer prije no to dijete pone tepati 'tata' i 'mama', nosit e se pred kralja asirskog sve bogatstvo Damaska i plijen Samarije."

5 I opet mi ree Jahve:

6 "Jer narod ovaj odbacuje mirne tekuice iloaha, a dre pred Rasonom i pred sinom Remalijinim,

7 navest e Gospod na vas vodu Eufrata, silnu i veliku – kralja asirskog i svu slavu njegovu – i ona e izii iz rukava svoga, preliti se preko svih obala;

8 provalit e u Judeju, razlit' se i poplaviti je, popeti se do grla njezina; i krila e svoja rairiti preko cijele tvoje zemlje, o Emanuele."

9 Udruite se samo, narodi, al' bit ete smrvljeni! Posluajte, vi kraljevi daleki, paite se, bit ete smrvljeni, paite se, bit ete smrvljeni!

10 Kujte naum – bit e uniten, dogovarajte se samo, bit e uzalud, jer s nama je Bog!

11 Jer, ovako mi ree Jahve, kad me rukom uhvatio i opomenuo da ne idem putem kojim narod ovaj ide:

12 "Ne zovite urotom sve to narod ovaj urotom zove; ne bojte se ega se on boji i nemajte straha.

13 Jahve nad Vojskama – on jedini nek' vam svet bude; jedino se njega bojte, strah od njega nek' vas prome.

14 On e vam biti zamka i kamen spoticanja i stijena posrtanja za obje kue Izraelove, zamka i mrea svim Jeruzalemcima.

15 Mnogi e od njih posrnuti, pasti, razbiti se, zaplesti se, uhvatiti."

16 Pohrani ovo svjedoanstvo, zapeati ovu objavu meu uenicima svojim:

17 ekat u Jahvu koji je lice svoje sakrio od doma Jakovljeva – u njega ja se uzdam.

18 Evo, ja i djeca koju mi Jahve dade Izraelu smo znak i znamenje od Jahve nad Vojskama to prebiva na Gori sionskoj.

19 Reknu li vam: "Duhove pitajte i vrae koji apu i mrmljaju" – dakako, narod mora pitati svoje "bogove" i za ive u mrtvih se raspitivati! –

20 Uza Zakon! Uza svjedoanstvo! Tko ne rekne tako, zoru nee doekati.

21 Lutat e zemljom potlaen i gladan, izgladnjela bijes e ga spopasti, proklinjat e svoga kralja i svog Boga. Okrene l' se k nebu,

22 pogleda l' po zemlji, gle, svuda samo mrak i strava, svuda tmina tjeskobna. Ali e se tama raspriti,

23 jer vie nee biti mraka gdje je sad tjeskoba.

24 U prvo vrijeme on obescijeni zemlju Zebulunovu i zemlju Naftalijevu, al' u vrijeme posljednje on e proslaviti Put uz more, s one strane Jordana – Galileju pogansku.

Continuar Lendo