Connect with us

Bíblia BULVEREN

Isaías 48

1 Чуйте това, доме яковов, които се наричате с името Израил и сте излезли от юдовия източник, които се кълнете в Името на ГОСПОДА и изповядвате Израилевия Бог, но не с истина и не с правда —

2 защото вземат името си от светия град, подпират се на Израилевия Бог, ГОСПОД на Войнствата е Името Му.

3 Отдавна обявих предишните неща и от устата Ми излязоха, и Аз ги известих; внезапно ги извърших и настъпиха.

4 Понеже знаех, че си корав и вратът ти е желязна жила, а челото ти — бронз,

5 затова отдавна ти ги обявих, преди да станат, ти ги известих, за да не кажеш: Идолът ми ги извърши, изваяният и изленият ми образ ги заповяда.

6 Ти чу — виж сега всичко това! И вие, няма ли да изповядате това? Отсега ти известявам нови неща и скрити, които не си знаел.

7 Те бяха създадени сега, а не отдавна, и преди този ден не си чувал за тях, за да не кажеш: Ето, знаех ги.

8 Нито си чул, нито си знаел, нито са били отворени отдавна ушите ти; защото знаех, че ти си много неверен и още от утробата си наречен отстъпник.

9 Заради Името Си ще задържа изливането на гнева Си и заради славата Си ще се въздържа за теб, за да не те отсека.

10 Ето, очистих те, но не като сребро, изпитах те в пещта на скръбта.

11 Заради Себе Си, заради Себе Си ще сторя това, защото как да се оскверни Името Ми? И славата Си няма да дам на друг!

12 Чуй Ме, Якове, и Израилю, Моят призован: Аз Съм, Аз съм първият, да, Аз съм и последният.

13 Да, Моята ръка основа земята и десницата Ми разпростря небесата; извиквам ги и се представят заедно.

14 Съберете се, всички вие, и чуйте! Кой от тях е изявил това? Онзи, когото ГОСПОД възлюби, ще извърши волята Му над Вавилон и ръката му ще бъде над халдейците.

15 Аз, Аз говорих, да, призовах го, доведох го и пътят му ще бъде успешен.

16 Приближете се до Мен, чуйте това! Още отначало не съм говорил скришно; от времето, когато стана това, Аз съм там. И сега Господ БОГ ме изпрати и Неговият Дух.

17 Така казва ГОСПОД, Изкупителят ти, Светият Израилев: Аз съм ГОСПОД, твоят Бог, който те учи за твоя полза, който те води по пътя, по който трябва да ходиш.

18 О, да беше послушал заповедите Ми! Тогава мирът ти щеше да бъде като река и правдата ти — като морските вълни;

19 потомството ти щеше да бъде като пясъка и рожбите на утробата ти — като зърната му; името му нямаше да се отсече и нямаше да се изтреби отпред Мен.

20 Излезте от Вавилон, бягайте от халдейците; с глас на ликуване изявете, известете това; разгласете го до края на земята, кажете: ГОСПОД изкупи слугата Си Яков.

21 Те не жадуваха, когато ги водеше през пустините; Той направи да им изтекат води от канарата, разцепи канарата и водите потекоха.

22 Мир няма за безбожните, казва ГОСПОД.

Continuar Lendo