Connect with us

Bíblia BULVEREN

Isaías 18

1 О, земьо с много насекоми, която си отвъд етиопските реки,

2 която изпращаш посланици по море и с тръстикови лодки по водите, като казваш: Идете, бързи пратеници, при народ висок и гладък, при народ страшен от началото си и нататък, при народ, който разделя и потъпква, чиято земя разкъсват реките!

3 Всички вие жители на света и обитатели на земята, гледайте, когато се издигне знаме на планините, и слушайте, когато засвири тръбата!

4 Защото така ми каза ГОСПОД: Ще съм безмълвен и ще гледам в обиталището Си, като светъл припек по пладне, като росен облак в припека на жетвата.

5 Защото преди беритбата, когато премине цъфтежът и цветът стане на зреещо грозде, Той ще изреже клончетата с лозарски нож и ще отсече пръчките, и ще ги махне.

6 Те всички ще бъдат оставени на хищните планински птици и на земните зверове; и хищните птици ще летуват върху тях, а всички земни зверове ще зимуват върху тях.

7 В онова време ще се донесе дар на ГОСПОДА на Войнствата от народ висок и гладък, от народ страшен от началото си и нататък, народ, който разделя и потъпква, чиято земя разкъсват реките — на мястото на Името на ГОСПОДА на Войнствата, на хълма Сион.

Continuar Lendo