Connect with us

Bíblia BULVEREN

Isaías 10

1 Горко на тези, които нареждат наредби за зло, и на писачите, които пишат за насилие,

2 за да лишат бедните от правосъдие и да отнемат правото на сиромасите от народа Ми, за да им станат плячка вдовиците и да ограбят сирачетата!

3 А какво ще направите в деня на наказанието и в опустошението, което ще дойде отдалеч? Към кого ще прибегнете за помощ и къде ще оставите славата си?

4 Без Мен ще се наведат между пленниците и ще паднат под убитите. При всичко това гневът Му не се отвърна и ръката Му е още простряна.

5 Горко на асириеца, жезъла на яростта Ми, тоягата в ръката му е Моят гняв!

6 Ще го изпратя против народ лицемерен и ще му дам заповед против народа, на който се гневя, за да плячкоса плячка и да ограби грабеж, и да го предаде на тъпкане като уличната кал.

7 Но той не мисли така и не смята така сърцето му, а в сърцето му е да изтреби и да отсече не малко народи.

8 Защото казва: Князете ми не са ли всички заедно царе?

9 Халне не е ли като Кархамис? Емат не е ли като Арфад? Самария не е ли като Дамаск?

10 Както ръката ми стигна царствата на идолите, а техните изваяни идоли бяха повече от ерусалимските и самарийските,

11 както направих на Самария и на нейните идоли, няма ли да направя на Ерусалим и на неговите образи на идоли?

12 Затова, когато завърши Господ цялото Си дело над хълма Сион и над Ерусалим, ще накажа, казва Той, плода на надменното сърце на асирийския цар и гордостта на високо вдигнатите му очи.

13 Защото каза: Със силата на своята ръка извърших това и с мъдростта си, понеже съм разумен. Преместих границите на народите, разграбих техните съкровища и като силен свалих седящите нависоко.

14 И ръката ми намери богатството на народите като гнездо; и както се събират изоставени яйца, така аз събрах целия свят и никой не поклати крило, не отвори човка и не изцвърча.

15 Ще се похвали ли секирата против този, който сече с нея? Ще се големее ли трионът против този, който го движи? Като че ли жезълът би поклатил тези, които го вдигат, или тоягата би вдигнала онзи, който не е дърво!

16 Затова Господ, ГОСПОД на Войнствата ще прати на тлъстите му мършавост и под славата му ще се запали пожар като пожар от огън.

17 Светлината на Израил ще бъде за огън и Светият Негов за пламък; и ще изгори и пояде бодилите му и тръните му в един ден.

18 Ще погуби и славата на гората му и на плодородното му поле от душа до плът; и ще бъде както болен, когато изнемощява.

19 А останалите дървета от гората му ще бъдат малко, ще може дете да ги запише.

20 И в онзи ден остатъкът на Израил и спасените от дома на Яков няма да продължават да се облягат на този, който ги порази, а ще се облягат с истина на ГОСПОДА, Светия Израилев.

21 Ще се върне остатък, остатък от Яков към могъщия Бог.

22 Защото, ако и да е народът ти, Израилю, като морския пясък, само остатък от него ще се върне. Решено е изтребление, прелива от правда.

23 Защото изтребление, и то решено, ще извърши Господ, ГОСПОД на Войнствата сред цялата земя.

24 Затова, така казва Господ, ГОСПОД на Войнствата: Народе Мой, който живееш в Сион, не се бой от асириеца, ако те удари с пръчка и вдигне против теб тояга, както направи Египет.

25 Защото още много малко и яростта ще престане, и гневът Ми ще се обърне за тяхна погибел.

26 И ГОСПОД на Войнствата ще вдигне срещу него бич, както при поражението на Мадиам при канарата Орив; и жезълът Му ще бъде над морето и ще го издигне, както направи в Египет.

27 И в онзи ден товарът му ще се отмахне от плещите ти и яремът му — от врата ти; и яремът ще се строши от тлъстина.

28 Дойде срещу Гаят, премина през Мигрон, в Михмас ще разтовари вещите си,

29 минаха през прохода — ще нощуваме в Гава. Рама се разтрепери, Гавая Саулова се разбяга.

30 Издигни гласа си, Галимова дъще! Внимавай, Лаисе! Бедни Анатоте!

31 Мадмина се разбяга, жителите на Гевим побягнаха.

32 Още днес ще спре в Ноб, ще помаха с ръката си към хълма на сионската дъщеря, към възвишението на Ерусалим.

33 Ето, Господ, ГОСПОД на Войнствата ще окастри клоните със страшна сила. Високо израсналите ще се отсекат и издигнатите ще се снишат.

34 Ще изсече с желязо горските гъсталаци и Ливан ще падне чрез Могъщия.

Continuar Lendo