Connect with us

Bíblia BULVEREN

Isaías 39

1 В онова време вавилонският цар Меродах-Валадан, синът на Валадан, изпрати писмо и подарък на Езекия, защото чу, че Езекия се бил разболял и оздравял.

2 И Езекия се им се зарадва и им показа съкровищницата си — среброто и златото, ароматите и скъпоценните масла, целия си оръжеен склад и всичко, което се намираше между съкровищата му. В къщата му и в цялото му владение не остана нищо, което Езекия не им показа.

3 Тогава пророк Исая дойде при цар Езекия и му каза: Какво казаха тези мъже и откъде дойдоха при теб? И Езекия каза: От далечна земя идват при мен, от Вавилон.

4 Тогава каза: Какво видяха в къщата ти? И Езекия отговори: Видяха всичко, което е в къщата ми; няма нищо в съкровищниците ми, което не им показах.

5 Тогава Исая каза на Езекия: Слушай словото на ГОСПОДА на Войнствата:

6 Ето, идват дни, когато всичко, което е в къщата ти, и което бащите ти са събрали до този ден, ще се пренесе във Вавилон; нищо няма да остане, казва ГОСПОД.

7 И от синовете, които ще излязат от теб, които ще родиш, ще вземат и те ще станат скопци в двореца на вавилонския цар.

8 Тогава Езекия каза на Исая: Добро е ГОСПОДНОТО слово, което ти говори. И каза: Защото в моите дни ще има мир и сигурност.

Continuar Lendo