Connect with us

Bíblia BULVEREN

Isaías 34

1 Приближете се народи, за да чуете, и вие племена, внимавайте! Нека чуе земята и това, което я изпълва, светът и всичко, което произлиза от него.

2 Защото гневът на ГОСПОДА е против всичките народи и яростта му — против цялото им войнство. Изпълнил е над тях проклятието, предал ги е на клане.

3 И убитите им ще бъдат захвърлени и смрадта от труповете им ще се издига, и планините ще се разтопят от кръвта им.

4 И цялото небесно войнство ще се разложи и небесата ще се свият като свитък, и цялото им войнство ще падне, както пада лист от лоза и като увехнал лист от смокиня.

5 Понеже мечът Ми се опи в небесата, ето, слиза за съд върху Едом и върху народа, над който изпълних проклятието.

6 Мечът на ГОСПОДА е пълен с кръв, затлъстя от тлъстина, от кръвта на овце и козли, от тлъстините на овнешките бъбреци; защото ГОСПОД има жертва във Восора и голямо клане в земята Едом.

7 Дивите говеда ще слязат с тях, и телците с биковете, и земята им ще се напои с кръв и пръстта им ще затлъстее от тлъстина.

8 Защото е ден на отмъщение от ГОСПОДА, година на възмездия за делото на Сион.

9 Потоците на Едом ще се превърнат в катран и пръстта му — в сяра, и земята му ще стане пламтящ катран.

10 Ден и нощ няма да угасне, димът й ще се издига до века, от поколение в поколение ще остане пуста, никой няма да премине през нея за вечни времена.

11 А пеликан и таралеж ще я наследят, кукумявка и гарван ще живеят в нея. И Господ ще опъне над нея мерителна връв на пустота и отвес на празнота.

12 Ще повикат благородните му в царството, но няма да има никой; и всичките му първенци ще бъдат нищо.

13 И в дворците му ще поникнат тръни, коприва и бодили — в крепостите му; и ще бъде жилище на чакали, свърталище на камилоптици.

14 Пустинни зверове ще се срещат там с хиени и космати демони ще си викат един на друг. И самодивата ще се настани там и ще си намери място за почивка.

15 Там ще се загнезди гърмящата змия, ще снася и ще мъти, ще събира малките си под сянката си. Да, там ще се събират и лешоядите, всяка с другарката си.

16 Потърсете в книгата на ГОСПОДА и прочетете! Никое от тези няма да липсва, нито ще бъде без другарката си, защото Моята уста заповяда това, и Духът Му, Той ги събра.

17 Той хвърли жребие за тях и Неговата ръка им раздели с мерителна връв онази земя. Те ще я владеят до века, от поколение в поколение ще обитават в нея.

Continuar Lendo