Connect with us

Bíblia BULVEREN

Isaías 24

1 Ето, ГОСПОД изпразва земята и я запустява, обръща я и разпръсва жителите й.

2 И ще стане както с народа, така и със свещеника; както със слугата, така и с господаря му; както със слугинята, така и с господарката й; както с купувача, така и с продавача; както с този, който дава назаем, така и с този, който взема назаем; както с онзи, който взема лихва, така и с онзи, който му дава лихва.

3 Съвсем ще се изпразни земята и напълно ще се оголи, защото ГОСПОД изговори това слово.

4 Жалее и вехне земята, чезне и вехне светът. Чезнат високопоставените от народа на земята.

5 И земята е осквернена под жителите си, защото престъпиха законите, не зачитаха наредбата, нарушиха вечния завет.

6 Затова клетва погълна земята и жителите й се намериха виновни; затова жителите на земята изгоряха и малцина хора останаха.

7 Жалее младото вино, чезне лозето, въздишат всички, които имаха весело сърце.

8 Спира веселието на тъпаните, престава шуменето на веселящите се, спира веселието на арфата.

9 Няма да пият вино с песни, спиртното питие ще загорчи на онези, които го пият.

10 Опустелият град се събори, всяка къща е затворена, никой не може да влезе.

11 Оплаквателен вик има по улиците за виното; помрачи се всяка радост, оттегли се веселието на земята.

12 В града остана пустош и портата е разбита, в развалини.

13 Защото така ще бъде сред земята, между народите, както при бруленето на маслина, като пабиръка, когато свърши гроздоберът.

14 Тези ще издигнат глас, ще пеят за величието на ГОСПОДА, ще извикат от морето.

15 Затова прославете ГОСПОДА в източните страни, Името на ГОСПОДА, Израилевия Бог — по островите на морето.

16 От край-земята чухме песни: Слава на Праведния! Но аз казах: Чезна! Чезна! Горко ми! Грабители грабят, грабеж грабят грабители!

17 Страх и яма, и примка върху теб, земни жителю!

18 И който бяга от гласа на страха, ще падне в ямата; а който излезе от ямата, ще се улови в примката; защото прозорците отгоре се отвориха и основите на земята треперят.

19 Земята се разпадна напълно, земята се разложи напълно, земята силно се разтресе.

20 Земята ще залита като пиян и ще се мята като колиба. Беззаконието й ще натегне върху нея и ще падне, и няма вече да стане.

21 И в онзи ден ГОСПОД ще накаже войнството на висините във висините и земните царе на земята.

22 И ще бъдат събрани, както се събират затворници в тъмницата. И ще бъдат затворени в затвора и след дълго време ще бъдат наказани.

23 Тогава луната ще се изчерви и слънцето ще се засрами, защото ГОСПОД на Войнствата ще царува на хълма Сион и в Ерусалим, и пред старейшините Си със слава.

Continuar Lendo