Connect with us

Bíblia BULVEREN

Isaías 54

1 Радвай се, безплодна, която не си раждала! Запей от радост и извикай, която не си била в родилни мъки! Защото синовете на пустата са повече от синовете на омъжената, казва ГОСПОД.

2 Разшири мястото на шатрата си и нека разпрострат завесите на жилищата ти! Не пести, удължи въжетата си и закрепи колчетата си.

3 Защото ще се разпространиш надясно и наляво и потомството ти ще наследи народите и ще насели пустите градове.

4 Не бой се, защото няма да бъдеш посрамена, и не се смущавай, защото няма да бъдеш опозорена; защото ще забравиш срама от младостта си и няма вече да помниш позора на вдовството си.

5 Защото твоят съпруг е Творецът ти, ГОСПОД на Войнствата е Името Му. И Изкупителят ти е Светият Израилев, Той ще се нарече Бог на цялата земя.

6 Защото ГОСПОД те повика като жена оставена и наскърбена духом, и като жена на младостта, когато е отхвърлена, казва твоят Бог.

7 За малък миг те оставих, но с голяма милост ще те събера.

8 С бликащ гняв скрих лицето Си от теб за миг, но с вечна благост ще се смиля за теб, казва ГОСПОД, твоят Изкупител.

9 Защото това е за Мен като водите на Ной — както се заклех, че водите на Ной няма вече да наводнят земята, така се заклех, че няма вече да ти се разгневя и да те смъмря.

10 Защото, ако и да се отдръпнат планините и да се поклатят хълмовете, пак Моята благост няма да се отдръпне от теб и Моят завет на мир няма да се поклати, казва ГОСПОД, който ти оказа милост.

11 О, горкана, блъскана от буря, безутешна! Ето, Аз ще вложа камъните ти върху здрав материал и ще положа основите ти от сапфири.

12 Ще направя кулите ти от рубини, портите ти — от бисер, и цялата ти ограда — от скъпоценни камъни.

13 И всичките ти синове ще бъдат научени от ГОСПОДА и мирът на синовете ти ще бъде голям.

14 С правда ще се утвърдиш; ще бъдеш далеч от насилие, защото няма да се боиш; далеч от ужас, защото няма да те доближи.

15 Ето, непременно ще се съберат, но не чрез Мен; който се събира против теб, пред теб ще падне.

16 Ето, Аз създадох ковача, който раздухва въглищата в огъня и изважда оръжие за делото си. И Аз създадох разорителя, за да съсипва.

17 Нито едно оръжие, направено против теб, няма да успее; и ще осъдиш всеки език, който би се повдигнал против теб в съд. Това е наследството на слугите на ГОСПОДА и правдата им е от Мен, заявява ГОСПОД.

Continuar Lendo