Connect with us

Bíblia CROAT

Ezequiel 46

1 Ovako govori Jahve Gospod: 'Vrata unutranjega predvorja, koja gledaju na istok, neka budu zatvorena est radnih dana, a neka se otvaraju u dan subotnji; i u dan mlaaka neka se otvaraju.

2 Knez neka ulazi kroz njihov trijem i neka stane kod dovratnika; sveenici e tada prinijeti njegovu paljenicu i priesnicu, a on e se pokloniti na pragu vrata i izai. Neka se vrata ne zatvaraju do veeri.

3 Na ulazu istih vrata subotom i na mlaake klanjat e se Jahvi puk zemlje.

4 Paljenica koju e knez subotom prinositi Jahvi neka bude: est jaganjaca bez mane, ovan bez mane.

5 A prinosnica neka bude efa po ovnu, a po jaganjcu koliko i kako tko moe i hin ulja po efi.

6 Na dan mlaaka neka se prinese june bez mane, est jaganjaca i ovan bez mane.

7 A za prinosnicu neka se prinese efa po junetu, efa po ovnu, a po jaganjcu koliko tko moe i hin ulja po efi.

8 Kad knez bude ulazio, neka ulazi kroz trijem vrata i istim putem neka izlazi.

9 A kad puk zemlje o blagdanima dolazi pred Jahvu, onaj koji na sjeverna vrata ue da se pokloni neka izae na juna, a tko ue na juna neka izae na sjeverna: neka se ne vraa na vrata na koja je uao, nego neka izae na suprotna.

10 I knez neka bude s njima: kad oni ulaze, neka i on ue i neka izae kad oni izlaze.

11 O blagdanima i svetkovinama neka se kao prinosnica prinese efa po juncu i efa po ovnu, a po jaganjcu koliko tko moe i hin ulja po efi.

12 Kad knez eli prinijeti dobrovoljnu paljenicu ili dobrovoljnu priesnicu Jahvi, neka mu se otvore vrata koja gledaju na istok, pa neka prinese paljenicu i svoju priesnicu kao na dan subotnji; potom neka izie, a kad izie, neka se zatvore vrata.

13 Svaki dan prinijet e Jahvi za paljenicu janje od godine, bez mane; prinijet e ga svako jutro.

14 A kao prinosnicu na nj prinesi svako jutro estinu efe i treinu hina ulja da se pokropi najfinije brano; to neka bude svagdanji prinos Jahvi po vjenoj uredbi.

15 Treba dakle prinijeti jagnje, prinosnicu i ulje svako jutro kao svagdanju rtvu paljenicu.'

16 Ovako govori Jahve Gospod: 'Dadne li knez dar komu svom sinu od svoje batine, taj e dar pripasti njima u posjed kao batina.

17 Ako li od svoje batine dade dar komu svom sluzi, tome e to pripadati do otpusne godine, a potom neka se vrati knezu; batina pripada samo kneevim sinovima.

18 Knez ne smije prisvojiti nita od batine naroda, pljakajui narodni posjed. Sinovima svojim neka dade batinu od svojega posjeda, da se ne raspe narod potjeran sa svojega posjeda.'"

19 Zatim me odvede kroz ulaz kraj vrata, u sveenike prostorije Svetita to gledaju na sjever. I gle: ondje, u dnu, prema zapadu, jedan prostor!

20 I ree mi: "Ovo je mjesto gdje e sveenici kuhati rtve naknadnice i okajnice i rtvu pomirnicu, gdje e pei prinosnice da ih ne iznose u vanjsko predvorje te ne posvete naroda."

21 Potom me izvede u vanjsko predvorje i provede kraj etiri ugla predvorja, i gle, u svakom uglu predvorja bijae malo predvorje.

22 Ta mala predvorja u etiri ugla predvorja bijahu etrdeset lakata dugaka, trideset iroka – sva etiri istih razmjera;

23 sva etiri zidom opasana, a pod zidom sve uokolo bijahu sagraena ognjita.

24 I ree mi: "To su kuhinje gdje e sluge Doma kuhati puku rtve."

Continuar Lendo