Connect with us

Bíblia CROAT

Ezequiel 38

1 I doe mi rije Jahvina:

2 "Sine ovjeji, okreni lice ka Gogu, u zemlji Magogu, velikom knezu Meeka i Tubala, prorokuj protiv njega.

3 Reci: 'Ovako govori Jahve Gospod: Evo me na te, Goe, veliki knee Meeka i Tubala!

4 Namamit u te i metnut u ti vale u eljusti, izvest u tebe i svu tvoju vojsku – konje i konjanike, silno mnotvo u potpunoj opremi – sve u oklopima i sa titovima, sve vine mau.

5 S njima je i Perzija, Etiopija i Put – svi sa titovima i pod kacigama;

6 zatim Gomer i sve ete njegove, Bet Togarma s krajnjega sjevera i sve ete njezine – silan narod s tobom!

7 Dobro se spremi ti i sve mnotvo to se oko tebe skupilo i stani mu na elo!

8 Poslije mnogo dana dobit e zapovijed; poslije mnogo godina navalit e na zemlju, izbavljenu od maa i skupljenu iz mojih naroda, na gore Izraelove, neko zadugo puste: otkako ih izvedoh iz naroda, svi spokojno ive.

9 Dii e se, doi kao nevrijeme, kao oblak to prekrije zemlju, ti i tvoje ete, a s vama sila naroda!'

10 Ovako govori Jahve Gospod: 'U onaj e ti se dan misli rojiti u srcu i skovat e zao naum.

11 Rei e: 'Hajde da se dignem na zemlju nebranjenu, da navalim na miran narod koji spokojno ivi bez zidina i bez prijevornica i bez vrata:

12 pa da se plijena naplijenim i pljake napljakam – da ruku stavim na razvaline opet napuene i na narod iz naroda sakupljen, koji se bavi stadima i imanjem i ivi u sreditu zemlje.'

13 eba, Dedan i trgovci tariki i svi njihovi lavii pitat e te: 'Zar zato dolazi plijeniti? I zar si radi pljake toliku gomilu skupio da odnese srebro i zlato, da otme stoku i imanje i da se plijena velikoga naplijeni?'

14 Zato prorokuj, sine ovjeji, i reci Gogu: 'Ovako govori Jahve Gospod: U onaj dan kad narod moj izraelski bude spokojno ivio, ti e se podii!

15 Doi e iz svoga sjedita, s krajnjega sjevera, ti i s tobom mnogo naroda, sve samih konjanika, silno mnotvo, golema vojska.

16 Navalit e na Izraela, narod moj, kao oblak kad pokrije zemlju. U posljednje dane dovest u te na svoju zemlju da me narodi upoznaju, kad na tebi, Goe, njima naoigled, pokaem svetost svoju.'

17 Ovako govori Jahve Gospod: 'Nisi li ti onaj o kome sam govorio, u davne dane, preko slugu svojih, proroka Izraelovih, koji u ono vrijeme prorokovae da u te na njih dovesti?

18 U onaj dan kad Gog navali na zemlju Izraelovu – rije je Jahve Gospoda – gnjev e mi iz nosa planuti.

19 U ljubomori svojoj i u ognju jarosti svoje odluih: U onaj dan bit e silan potres u zemlji Izraelovoj.

20 I trest e se poda mnom ribe morske i ptice nebeske, poljske zvijeri i gmazovi to gmiu po zemlji i svi ljudi to ive na njoj. Planine e se razvaliti, vrleti popadati i sve se zidine poruiti!

21 I po svim svojim gorama pozvat u na njega ma – rije je Jahve Gospoda – s maem e se brat na brata dii!

22 Sudit u mu kugom i krvlju. I spustit u silan pljusak, i kamenje tue, oganj i sumpor na nj, na njegove ete i na mnogi narod koji bude s njime.

23 I uzveliat u se, posvetiti i objaviti pred svim narodima, i znat e da sam ja Jahve.'

Continuar Lendo