Connect with us

Bíblia BULVEREN

Ezequiel 38

1 И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:

2 Сине човешки, насочи лицето си към Гог в земята на Магог, княза на Рос, Мосох и Тувал, и пророкувай против него, като кажеш:

3 Така казва Господ БОГ: Ето, Аз съм против теб, Гог, княже на Рос, Мосох и Тувал.

4 Ще те обърна и ще сложа кука в челюстите ти, и ще те извадя с цялата ти войска, коне и конници, всички великолепно облечени, едно голямо събрание с щитове и щитчета, всички носещи мечове —

5 персийци, етиопци и ливийци с тях, всички с щитове и шлемове,

6 Гомер и всичките му полкове, дома на Тогарма от най-крайния север и всичките му полкове, и много народи с теб.

7 Приготви се и приготви всичко за себе си, ти и цялото ти събрание, което се е събрало при теб, и им бъди страж.

8 След много дни ще бъдеш призован; в последните години ще дойдеш в земята, която е била възстановена от меч и събрана от много народи, на израилевите планини, които са били постоянно в развалини, но народът й беше изведен отсред народите и те всички ще живеят в нея в безопасност.

9 И ти ще се изкачиш и ще дойдеш като вихрушка, ще бъдеш като облак, за да покриеш земята, ти и всичките ти полкове, и много народи с теб.

10 Така казва Господ БОГ: В онзи ден ще дойдат мисли в сърцето ти и ще замислиш зъл замисъл.

11 И ще кажеш: Ще се изкача в земята на неукрепени села, ще дойда при онези, които са в спокойствие и живеят в безопасност, които живеят всички без стени и нямат резета и порти! —

12 за да заграбиш грабеж и да плячкосаш плячка, и да обърнеш ръката си против населени сега развалини и против народ, събран отсред народите, който е придобил добитък и имот и живее в центъра на земята.

13 Сава и Дедан, и търговците на Тарсис с всичките му млади лъвове ще ти кажат: Да заграбиш грабеж ли си дошъл? Да плячкосаш плячка ли си събрал събранието си, да задигнеш сребро и злато, да вземеш добитък и имот, да заграбиш голям грабеж?

14 Затова, пророкувай, сине човешки, и кажи на Гог: Така казва Господ БОГ: В онзи ден, когато народът Ми Израил живее в безопасност, няма ли да знаеш?

15 Ще дойдеш от мястото си, от най-крайния север, ти и много народи с теб, всички яздещи на коне, голямо множество и многобройна войска.

16 И ще се изкачиш против народа Ми Израил като облак, за да покриеш земята. Това ще бъде в последните дни, и Аз ще те доведа против Своята земя, за да Ме познаят народите, когато се осветя в теб, Гог, пред очите им.

17 Така казва Господ БОГ: Ти ли си онзи, за когото говорих в древните дни чрез слугите Си, израилевите пророци, които в онези дни пророкуваха години наред, че ще те доведа против тях?

18 И в онзи ден, когато Гог дойде в израилевата земя, заявява Господ БОГ, яростта Ми ще се запали в гнева Ми.

19 И в ревността Си и в огъня на гнева Си говорих: Непременно в онзи ден ще има голямо брожение в израилевата земя.

20 И ще се разтреперят от присъствието Ми морските риби и небесните птици, и полските зверове, и всички пълзящи, които пълзят по земята, и всичките хора, които са по лицето на земята; и планините ще се сринат и стръмнините ще паднат, и всяка стена ще падне на земята.

21 И ще призова против него меч по всичките Си планини, заявява Господ БОГ, мечът на всекиго ще бъде против другия.

22 И Аз ще се съдя с него с мор и с кръв и ще наваля пороен дъжд и каменна градушка, огън и сяра върху него и върху полковете му, и върху многото народи, които са с него.

23 И ще се възвелича и ще се осветя, и ще се изявя пред очите на много народи; и те ще познаят, че Аз съм ГОСПОД.

Continuar Lendo