Connect with us

Bíblia BULVEREN

Ezequiel 17

1 И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:

2 Сине човешки, задай гатанка и кажи притча за израилевия дом.

3 И кажи: Така казва Господ БОГ: Един голям орел с големи криле и дълги пера, с гъста пъстра перушина, дойде в Ливан и откъсна връхчето на кедъра.

4 Откъсна най-високото от клончетата му и го занесе в земята на търговците, в град на търговци го постави.

5 Взе и от семето на земята и го сложи в плодородна почва, занесе го при много води, посади го като върба.

6 И то поникна и стана разстлана лоза, ниска на ръст, за да се обръщат клончетата й към него и да бъдат корените й под него. И стана лоза и пусна пръчки, и покара издънки.

7 Имаше и друг голям орел с големи криле и много перушина. И ето, от лехите, където беше посадена, тази лоза протегна корените си към него и простря клончетата си към него, за да я напои.

8 Тя беше посадена на добра почва, при много води, за да пусне пръчки и да дава плод, и да стане прекрасна лоза.

9 Кажи: Така казва Господ БОГ: Ще успее ли? Няма ли да се изскубят корените й и да се отсече плодът й, и тя да изсъхне? Всичките й поникнали свежи листа ще изсъхнат, и то не с голяма сила и много народ, за да я извадят от корените й.

10 И ето, въпреки че е посадена, ще успее ли? Няма ли да изсъхне напълно, щом я докосне източният вятър? В лехите, където растеше, ще изсъхне.

11 И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:

12 Кажи сега на бунтовния дом: Не разбирате ли какво значи това? Кажи: Ето, вавилонският цар дойде в Ерусалим и взе царя му и първенците му и ги заведе със себе си във Вавилон.

13 И взе от царския род и направи договор с него, и го накара да се закълне, и взе силните на земята,

14 за да се сниши царството и да не се издига, за да пази договора му и да устои.

15 А той въстана против него и изпрати свои посланици в Египет, за да му дадат коне и много народ. Ще успее ли? Ще се избави ли онзи, който прави това? Като нарушава договора, ще избегне ли?

16 Жив съм Аз, заявява Господ БОГ — непременно в страната на царя, който го е направил цар, чиято клетва той презря и чийто договор наруши, там, при него, сред Вавилон ще умре!

17 И фараонът с голямата си войска и с многобройното си множество няма да направи нищо за него във войната, когато се издигнат могили и се съградят укрепления, за да се изтребят много души.

18 Защото презря клетвата и наруши договора, и ето, даде ръката си, но извърши всичко това. Няма да се отърве.

19 Затова, така казва Господ БОГ: Жив съм Аз — непременно ще въздам върху главата му Своята клетва, която той презря, и Своя договор, който наруши.

20 И ще разпростра мрежата Си над него и той ще се хване в примката Ми, и ще го откарам във Вавилон, и там ще се съдя с него за престъплението, което извърши против Мен.

21 И всичките му бежанци във всичките му полкове ще паднат от меч, а останалите ще се разпръснат по всичките ветрове. И ще познаете, че Аз, ГОСПОД, изговорих това.

22 Така казва Господ БОГ: Ще взема Аз от върха на високия кедър и ще го посадя; от най-високите му клончета ще откъсна едно крехко клонче и Аз ще го посадя на висока и извисена планина.

23 На издигнатата израилева планина ще го посадя. И то ще покара клончета, ще дава плод и ще стане великолепен кедър. Под него ще живеят всякакви птици, всякакви пернати — под сянката на клоните му ще живеят.

24 И всичките дървета на полето ще познаят, че Аз, ГОСПОД, сниших високото дърво, извисих ниското дърво, изсуших зеленото дърво и направих сухото дърво да се раззелени. Аз, ГОСПОД, изговорих това и ще го извърша.

Continuar Lendo

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply