Connect with us

Bíblia CROAT

2 Samuel 22

1 David upravi Jahvi rijei ove pjesme u dan kad ga je Jahve izbavio iz ruku svih njegovih neprijatelja i iz ruke aulove.

2 Pjevao je: "Jahve, hridino moja, utvrdo moja, spase moj;

3 Boe moj, peino moja kojoj se utjeem, tite moj, spasenje moje, tvravo moja! Ti me izbavlja od nasilja.

4 Zazvat u Jahvu hvale predostojna i od dumana bit u izbavljen.

5 Valovi smrti okruie mene, prestravie me bujice pogubne,

6 Uad Podzemlja sputie me, smrtonosne zamke padoe na me:

7 u nevolji zazvah Jahvu i Bogu svome zavapih. Iz svog Doma zov mi zau, i vapaj moj mu do uiju doprije.

8 I zemlja se potrese i uzdrhta, uzdrmae se temelji nebesa, pokrenue se, jer On gnjevom planu.

9 Iz nosnica mu dim se die, iz usta mu oganj liznu, ugljevlje ivo od njega plamsa.

10 On nagnu nebesa i sie, pod nogama oblaci mu mrani.

11 Na keruba stade i poletje; na krilima vjetra zaplovi.

12 Ogrnu se mrakom kao koprenom, prekri se tamnim vodama i oblacima tmastim,

13 od bljeska pred licem njegovim uga se ugljevlje plameno.

14 Jahve s neba zagrmje, Svevinjega glas se ori.

15 Odape strijele i dumane rasu, izbaci munje i na zemlju ih obori.

16 Morska dna se pokazae, i temelji svijeta postae goli od strane prijetnje Jahvine, od olujna daha gnjeva njegova.

17 On prui s neba ruku i mene prihvati, iz silnih voda on me izbavi.

18 Od protivnika monog mene oslobodi, od dumana mojih jaih od mene.

19 Navalie na me u dan zlosretni, ali me Jahve zatiti,

20 na polje prostrano izvede me, spasi me jer sam mu mio.

21 Po pravednosti mojoj Jahve mi uzvrati, po istoi ruku mojih on me nagradi,

22 jer uvah putove Jahvine, od Boga se svoga ne udaljih.

23 Odredbe njegove sve su mi pred oima, zapovijedi njegove nisam odbacio,

24 do sri odan njemu sam bio, uvam se grijeha svakoga.

25 Jahve mi po pravdi mojoj vrati, istou ruku mojih vidje.

26 S prijateljem ti si prijatelj, potenu potenjem uzvraa.

27 S ovjekom istim ti si ist, a lukavca izigrava,

28 jer narodu ponienu spasenje donosi a poniava oi ohole.

29 Jahve, ti moju svjetiljku uie, Boe, tminu moju obasjava:

30 s tobom udaram na ete dumanske, s Bogom svojim preskaem zidine.

31 Savreni su puti Gospodnji, i rije je Jahvina ognjem kuana. on je tit svima, samo on, koji se k njemu utjeu.

32 Jer tko je Bog osim Jahve? Tko li je hridina osim Boga naega?

33 Taj Bog me snagom opasuje, stere mi put besprijekoran.

34 Noge mi dade brze ko u koute i postavi me na visine sigurne,

35 ruke mi za borbu uvjeba i miice da luk mjedeni napinju.

36 Daje mi tit svoj koji spasava, tvoja me briljivost uzvisi.

37 Pouzdanje daje mom koraku, i noge mi vie ne posru.

38 Pognah svoje dumane i dostigoh, i ne vratih se dok ih ne unitih.

39 Obaram ih, ne mogu se dii, padaju, pod nogama mi lee.

40 Ti me opasa snagom za borbu, a protivnike moje meni podloi.

41 Ti dumane moje u bijeg natjera, i rasprih one koji su me mrzili.

42 Vapiju u pomo, nikog da pomogne, vapiju Jahvi – ne odaziva se.

43 Smrvih ih kao prah na vjetru, zgazih ih ko blato na putu.

44 Ti me izbavi od bune u mom narodu, postavi me glavarom pogana, puk koji ne poznavah slui mi.

45 Svaki moj apat pokorno on slua. Sinovi tuinci meni laskaju,

46 sinovi tuinski gube sranost izlaze dru iz svojih utvrda.

47 ivio Jahve! Blagoslovljena hridina moja! Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!

48 Bog koji mi daje osvetu i narode meni pokorava.

49 Od dumana me mojih izbavlja i nad protivnike me moje izdie, ti mene od ovjeka silnika spasava.

50 Zato te slavim, Jahve, meu pucima i psalam pjevam tvome Imenu:

51 umnoio si pobjede kralju svojemu, pomazaniku svome milost si iskazao, Davidu i potomstvu njegovu navijeke."

Continuar Lendo