Connect with us

Bíblia CROAT

2 Samuel 13

1 A potom se dogodi ovo: Davidov sin Abalom imao je lijepu sestru po imenu Tamaru i u nju se zaljubio Davidov sin Amnon.

2 Amnon se toliko muio da se gotovo razbolio radi svoje sestre Tamare: jer ona bijae djevica, pa Amnon nije vidio mogunosti da joj uini bilo to.

3 Ali imae Amnon prijatelja po imenu Jonadaba, sina Davidova brata imeja; a Jonadab bijae vrlo domiljat.

4 I upita on Amnona: "Odakle to, kraljev sine, da si svako jutro mlitav? Ne bi li mi kazao?" A Amnon mu odgovori: "Zaljubljen sam u Tamaru, sestru svoga brata Abaloma."

5 A Jonadab mu ree: "Lezi u postelju i priini se bolestan, pa kad doe tvoj otac da te pohodi, ti mu reci: 'Dopusti da doe moja sestra Tamara da mi dade jesti; ako ona pred mojim oima zgotovi jelo da to vidim, onda u iz njezine ruke jesti.'"

6 Amnon, dakle, lee i priini se bolestan. Kad je doao kralj da ga pohodi, ree Amnon kralju: "Dopusti da doe moja sestra Tamara da pred mojim oima zgotovi koji kola i ja u se okrijepiti iz njezine ruke."

7 Tada David porui Tamari u palau: "Idi u kuu svoga brata Amnona i priredi mu jelo!"

8 Tamara ode u kuu svoga brata Amnona. A on leae. Uze ona brana, umijesi ga, naini kolae pred njegovim oima te ih ispee.

9 Potom uze tavu i istrese je preda nj, ali Amnon ne htjede jesti nego ree: "Otpremite sve odavde!" I svi izioe od njega.

10 Tada Amnon ree Tamari: "Donesi mi jelo u spavaonicu da se okrijepim iz tvoje ruke!" I Tamara uze kolae koje bijae zgotovila i donese ih svome bratu Amnonu u spavaonicu.

11 A kad mu je pruila da jede, on je uhvati rukom i ree joj: "Doi, sestro moja, lezi sa mnom!"

12 A ona mu ree: "Nemoj, brate moj! Ne sramoti me jer se tako ne radi u Izraelu. Ne ini takve sramote!

13 Kuda bih ja sa svojom sramotom? A i ti bi bio kao bestidnik u Izraelu! Nego govori s kraljem: on me nee uskratiti tebi!"

14 Ali je on ne htjede posluati, nego je svlada i lee s njom.

15 Nato je odmah zamrzi silnom mrnjom te je mrnja kojom ju je zamrzio bila vea od ljubavi kojom ju je prije ljubio. I ree joj Amnon: "Ustani! Odlazi!"

16 A ona mu odvrati: "Ne, brate moj! Ako me sad otjera, bit e to vee zlo od onoga koje si mi uinio!" Ali je on ne htjede sluati,

17 nego dozva momka koji ga je sluio i zapovjedi mu: "Otjeraj ovu od mene, izbaci je i zakljuaj vrata za njom!"

18 (A ona je imala na sebi haljinu s dugim rukavima, jer su se neko u takve haljine oblaile kraljeve keri dok su bile djevojke.) Sluga je izvede van i zakljua vrata za njom.

19 Tada Tamara uze praine i posu se njom po glavi, razdrije haljinu s dugim rukavima koju je imala na sebi, stavi ruku na glavu i ode viui glasno dok je ila.

20 A njezin je brat Abalom upita: "Je li moda tvoj brat Amnon bio s tobom? Ali sada, sestro moja, uti: brat ti je! Ne uzimaj to k srcu!" Tako je Tamara ostala osamljena u kui svoga brata Abaloma.

21 Kad je kralj David uo sve to se dogodilo, vrlo se razgnjevi, ali ne htjede alostiti svoga sina Amnona, koga je ljubio jer mu bijae prvoroenac.

22 A Abalom ne ree Amnonu ni rijei, ni zle ni dobre, jer je Abalom zamrzio Amnona to mu osramoti sestru Tamaru.

23 A poslije dvije godine imao je Abalom strienje ovaca u Baal Hasoru kod Efrajima; i Abalom pozva svu kraljevu obitelj.

24 Abalom doe kralju i ree mu: "Evo, tvoj sluga ima strienje ovaca, pa neka se kralj i njegovi dvorani udostoje doi svome sluzi."

25 Ali kralj odgovori Abalomu: "Ne, sine, neemo doi svi, da ti ne budemo na teret." Abalom ustraja, ali kralj ne htjede ii, nego ga blagoslovi i otpusti.

26 Ali Abalom nastavi: "Ako ti nee, dopusti da bar moj brat Amnon poe s nama." A kralj ga upita: "Zato da ide s tobom?"

27 Ali je Abalom i dalje navaljivao te David naposljetku pusti s njim Amnona i sve kraljeve sinove. Abalom priredi kraljevsku gozbu

28 i zapovjedi svojim slugama ovako: "Pazite! Kad se Amnonu razveseli srce od vina i ja vam viknem: 'Ubijte Amnona!' tada ga pogubite! Ne bojte se, jer vam tako zapovijedam! Ohrabrite se i pokaite se junaci!"

29 I Abalomove sluge uinie s Amnonom kako im zapovjedi Abalom. Tada skoie svi kraljevi sinovi, pojahae svaki svoju mazgu i pobjegoe.

30 Dok su oni jo bili na putu, doe ovakva vijest Davidu: "Abalom je pobio sve kraljeve sinove, nije ostao od njih ni jedan jedini."

31 Kralj ustade, razdrije svoje haljine i baci se na zemlju; i svi njegovi dvorani koji stajahu oko njega razdrijee svoje haljine.

32 Ali Jonadab, sin Davidova brata imeja, progovori ovako: "Neka ne govori moj gospodar da su pobili sve mladie, kraljeve sinove, jer je poginuo samo Amnon: na Abalomovu licu mogla se predviati nesrea od onoga dana kad je Amnon osramotio njegovu sestru Tamaru.

33 Zato neka sada moj gospodar i kralj ne misli u srcu da su svi kraljevi sinovi poginuli. Poginuo je samo Amnon,

34 a Abalom je pobjegao." A momak koji bijae na strai podie oi i ugleda mnotvo naroda gdje silazi cestom od Horonajima. Straar doe i javi kralju: "Vidio sam ljude gdje silaze cestom od Horonajima po gorskom obronku."

35 Tada Jonadab ree kralju: "Evo stigoe kraljevi sinovi! Dogodilo se kako je rekao tvoj sluga."

36 Tek to je to izrekao, a to kraljevi sinovi uoe i zaplakae u sav glas; a i kralj i svi njegovi dvorani plakahu.

37 Abalom pak bijae pobjegao i otiao k Talmaju, sinu Amihudovu, geurskom kralju. A David tugovae za svojim sinom bez prestanka.

38 A poto je Abalom pobjegao i otiao u Geur, ostao je ondje tri godine.

39 Kralj David prestao se srditi na Abaloma jer se utjeio zbog smrti Amnonove.

Continuar Lendo