Connect with us

Bíblia CROAT

2 Samuel 2

1 Poslije toga David upita Jahvu ovako: "Treba li da poem u koji Judin grad?" A Jahve mu odgovori: "Poi!" David opet upita: "Kamo da poem?" A odgovor bjee: "U Hebron!"

2 Tako David ode onamo, a s njim i njegove dvije ene, Ahinoama iz Jizreela i Abigajila, Nabalova ena iz Karmela.

3 I ljudi koji bijahu s Davidom odoe s njim, svaki sa svojom obitelji, i nastanie se u gradiima Hebrona.

4 Tada dooe ljudi iz Jude i pomazae ondje Davida za kralja nad domom Judinim. Tada javie Davidu da su ljudi iz Jabea u Gileadu pokopali aula.

5 Nato David posla glasnike k Jabeanima u Gileadu i porui im: "Budite blagoslovljeni od Jahve to ste izvrili to djelo ljubavi prema svome gospodaru aulu i to ste ga pokopali!

6 Zato neka vam Jahve iskae svoju ljubav i dobrotu, a i ja u vam uiniti dobro zato to ste tako radili.

7 A sada se ohrabrite i budite junaci, jer je aul, va gospodar, poginuo, a mene je Judin dom pomazao za svoga kralja." <p>

8 Ali Abner, sin Nerov, vojvoda aulove vojske, bijae uzeo aulova sina Ibaala i doveo ga prijeko u Mahanajim.

9 Ondje ga je postavio za kralja nad Gileadom, nad Aeranima, nad Jizreelom, Efrajimom, Benjaminom i nad svim Izraelom.

10 Ibaalu, sinu aulovu, bijae etrdeset godina kad je postao kraljem nad Izraelom, a kraljevao je dvije godine. Samo je Judin dom pristao uz Davida.

11 A David je kraljevao u Hebronu nad Judinim domom sedam godina i est mjeseci. <p>

12 Potom izie Abner, Nerov sin, s ljudima aulova sina Ibaala iz Mahanajima prema Gibeonu.

13 Ali i Joab, Sarvijin sin, izie s Davidovim ljudima iz Hebrona i srete se s njima kod Gibeonskog jezera. Tu se zaustavie, ovi s jedne strane jezera, a oni s druge strane.

14 Tada Abner ree Joabu: "Neka ustanu mladii i neka se bore pred nama!" A Joab odgovori: "Neka ustanu!"

15 I ustadoe, pa ih izbrojie: dvanaest od Benjamina za Ibaala, aulova sina, i dvanaest od Davidovih ljudi.

16 I svaki dohvati svoga protivnika za glavu i zabode mu ma u bok, tako da su svi popadali zajedno. Zato se to mjesto prozvalo Polje bokova, a lei kod Gibeona.

17 Potom se zametnu onoga dana vrlo estoka bitka i Davidove ete razbie Abnera i Izraelce.

18 A bijahu ondje tri Sarvijina sina: Joab, Abiaj i Asahel; a Asahel bijae brz u trku kao gazela u polju.

19 I jurnu Asahel u potjeru za Abnerom; u stopu je slijedio Abnera ne skreui ni desno ni lijevo.

20 Abner se obazre i upita: "Jesi li to ti, Asahele?" A on odgovori: "Jesam."

21 A Abner mu ree: "Okreni se nadesno ili nalijevo pa zgrabi jednoga od tih mladia i uzmi njegovu odoru!" Ali Asahel nije htio da skrene od njega.

22 Abner opet ree Asahelu: "Ukloni se od mene! Zato da te sastavim sa zemljom? Kako bih onda jo smio doi na oi tvome bratu Joabu?"

23 Ali on nikako nije htio da se ukloni. Zato ga Abner udari stranjim krajem koplja u trbuh tako da mu je koplje izalo kroz lea van: on ondje pade i umrije na mjestu. I ustavljao se tko god je doao na ono mjesto gdje je pao i umro Asahel.

24 Ali Joab i Abiaj nastavie da gone Abnera, a kad je sunce zalo, stigoe do breuljka Ame, koji lei istono od doline, na putu prema Gebi.

25 Dotle se Benjaminovi sinovi skupie za Abnerom, sastavie etu i stadoe na vrh breuljka Ame.

26 Tada Abner viknu Joabu: "Zar e nas dovijeka prodirati ma? Ne zna li da e to svriti nesreom? Kad e napokon kazati svojim ljudima da se okane gonjenja svoje brae?"

27 A Joab odvrati: "Tako mi ivog Jahve, da ti nisi progovorio, tek bi se sutra ujutro ovi ljudi okanili gonjenja svoje brae."

28 Nato Joab zatrubi u rog i sva vojska stade: prestadoe goniti Izraela i ne nastavie boja.

29 Abner i njegovi ljudi ili su kroz Arabu cijelu onu no; onda prijeoe preko Jordana, nastavie put cijelo jutro i stigoe napokon u Mahanajim.

30 Kad je Joab odustao od potjere za Abnerom i skupio svu vojsku, vidjee da izmeu Davidovih ljudi nema devetnaestorice, i uz to Asahela.

31 A Davidovi su ljudi od Benjaminovih sinova, Abnerovih vojnika, pobili tri stotine i ezdeset ljudi.

32 Asahela ponesoe i pokopae u grobu njegova oca u Betlehemu. A Joab i njegovi ljudi ili su svu no i ve se bijae zadanilo kad stigoe u Hebron.

Continuar Lendo