Connect with us

Bíblia CROAT

2 Samuel 9

1 Jednoga dana upita David: "Ima li jo koji preivjeli od aulove kue da mu uinim milost zbog Jonatana?"

2 A bijae u aulovoj kui sluga po imenu Siba: njega dozvae pred Davida i kralj ga zapita: "Jesi li ti Siba?" A on odgovori: "Jesam, tvoj sluga!"

3 A kralj nastavi: "Zar nema vie nikoga od aulove kue da mu iskaem milost kao to je Boja milost?" A Siba odgovori kralju: "Ima jo Jonatanov sin koji je hrom na obje noge."

4 Kralj ga upita: "Gdje je on?" A Siba odgovori kralju: "Eno ga u kui Makira, sina Amielova, u Lo Debaru."

5 Tada kralj David posla po njega u kuu Makira, sina Amielova, iz Lo Debara.

6 Kad je Meribaal, sin Jonatana, sina aulova, doao k Davidu, pade niice i pokloni se. A David ree: "Meribaale!" On odgovori: "Evo tvoga sluge!"

7 A David mu ree: "Ne boj se jer ti elim iskazati milost zbog tvoga oca Jonatana. Vratit u ti sva polja tvoga djeda aula, a ti e svagda jesti kruh za mojim stolom."

8 Meribaal se pokloni i ree: "to je tvoj sluga te iskazuje milost mrtvome psu kao to sam ja?"

9 Potom kralj dozva Sibu, aulova slugu, i ree mu: "Sve to je pripadalo aulu i njegovoj kui, sve to dajem sinu tvoga gospodara.

10 Ti e mu sa svojim sinovima i sa svojim slugama obraivati zemlju, od nje e skupljati etvu da obitelj tvoga gospodara ima kruha; a Meribaal, sin tvoga gospodara, jest e svagda za mojim stolom." A Siba imae petnaest sinova i dvadeset slugu.

11 Siba odgovori kralju: "Tvoj e sluga uiniti sve to je moj gospodar i kralj zapovjedio svome sluzi." Meribaal je, dakle, jeo za Davidovim stolom kao jedan izmeu kraljevih sinova.

12 Meribaal je imao maloga sina po imenu Mika. A svi koji su ivjeli u Sibinoj kui bijahu u slubi Meribaala.

13 A Meribaal je boravio u Jeruzalemu, jer je uvijek jeo za kraljevim stolom. Bio je hrom na obje noge.

Continuar Lendo