Connect with us

Bíblia CROAT

2 Samuel 4

1 Kad je aulov sin Ibaal uo da je poginuo Abner u Hebronu, klonue mu ruke i sav se Izrael zaprepasti.

2 A aulov sin Ibaal imae dvojicu voa svojih eta; jedan se zvao Baana, a drugi Rekab; bili su sinovi Rimona Beeroanina iz Benjaminova plemena, jer se Beerot pribraja k Benjaminu.

3 A Beeroani bijahu pobjegli u Gitajim, gdje su ostali kao doljaci do dananjeg dana.

4 aulov sin Jonatan imao je sina hroma na obje noge. Njemu je bilo pet godina kad je iz Jizreela doao glas o aulovoj i Jonatanovoj pogibiji. Njegova ga dadilja uze i pobjee, ali u brzini bijega dijete pade i osta hromo. Ime mu bijae Meribaal.

5 Sinovi Rimona Beeroanina, Rekab i Baana, digoe se i dooe za najvee dnevne vruine Ibaalu do kue, a on upravo spavae podnevni poinak.

6 A vratarica, istei penicu, bijae zadrijemala te je spavala. Rekab i njegov brat Baana prouljae se kraj nje.

7 Kad su uli u kuu, on je leao na postelji u svojoj spavaonici. Oni ga ubie, odsjekoe mu glavu i uzee je i cijelu su onu no ili putem kroz Arabu.

8 Glavu Ibaalovu donesoe Davidu u Hebron i rekoe kralju: "Evo glave Ibaala, sina aulova, tvoga neprijatelja koji ti je radio o glavi. Jahve je danas krvavo osvetio moga gospodara i kralja na aulu i njegovu rodu."

9 Ali David odvrati Rekabu i njegovu bratu Baani, sinovima Rimona iz Beerota, i ree im: "Tako mi ivog Jahve koje me izbavio iz svake nevolje!

10 Onaj koji mi je javio da je poginuo aul mislio je da mi javlja radosnu vijest, a ja sam ga uhvatio i pogubio u Siklagu da mu platim za njegovu dobru vijest!

11 to u tek uiniti sa zlikovcima koji su ubili potena ovjeka u njegovoj kui, na njegovoj postelji! Zar da ne traim od vas raun za njegovu krv i da vas ne istrijebim sa zemlje?"

12 Nato David zapovjedi vojnicima te ih pogubie. Potom im odsjekoe ruke i noge i objesie ih kod jezera u Hebronu. Ibaalovu glavu uzee i pokopae u Abnerovu grobu u Hebronu. <p>

Continuar Lendo