Connect with us

Bíblia CROAT

2 Samuel 6

1 Jednoga dana David opet skupi svu izabranu momad u Izraelu, trideset tisua ljudi.

2 Zatim David i sva vojska to je bila s njim krenu na put i odoe u Baalu Judinu da odande donesu Koveg Boji, to nosi ime Jahve Sebaota koji stoluje nad kerubinima.

3 Koveg Boji metnue na nova kola, iznijevi ga iz kue Abinadabove, koja je stajala na breuljku. Uza i Ahjo, Abinadabovi sinovi, pratili su kola.

4 Uza je stupao kraj Kovega Bojeg, a Ahjo iao pred njim.

5 David i sav dom Izraelov igrahu pred Jahvom iz sve snage pjevajui uza zvuke citara, harfa, bubnjeva, udaraljki i cimbala.

6 Kad su doli do Nakonova gumna, posegnu Uza rukom za Kovegom Bojim da ga pridri jer ga volovi umalo ne prevrnue.

7 Ali se Jahve razgnjevio na Uzu: Bog ga na mjestu udari za taj prijestup, tako da je umro ondje, kraj Kovega Bojega.

8 Davidu bijae ao to je Jahve onako udario Uzu, i on prozva ono mjesto Peres Uza, kako se zove i dan-danas.

9 Toga se dana David uplai Jahve i ree u sebi: "Kako bi mogao doi k meni Koveg Jahvin?"

10 Zato David ne htjede dovesti Koveg Jahvin k sebi, u Davidov grad, nego ga otpremi u kuu Obed-Edoma iz Gata.

11 I ostade Jahvin Koveg u kui Obed-Edomovoj u Gatu tri mjeseca i Jahve blagoslovi Obed-Edoma i svu njegovu obitelj.

12 Kad su kralju javili da je Jahve blagoslovio Obed-Edomovu obitelj i sav njegov posjed zbog Kovega Bojeg, ode David i ponese Koveg Boji iz Obed-Edomove kue gore u Davidov grad s velikim veseljem.

13 Tek to su nosioci Kovega Bojeg pokroili est koraka, David rtvova vola i tovna ovna.

14 David je igrao iz sve snage pred Jahvom, a bio je ogrnut samo lanenim oplekom.

15 Tako su David i sav Izraelov dom nosili gore Koveg Jahvin kliui i trubei u rog.

16 A kad je Koveg Jahvin ulazio u Davidov grad, aulova je ki Mikala gledala kroz prozor i vidjela kralja Davida kako skae i vrti se pred Jahvom i prezre ga ona u svome srcu.

17 Tada unesoe Koveg Jahvin i postavie ga usred atora koji mu bijae razapeo David. Onda David prinese pred Jahvom paljenice i priesnice.

18 Poto je prinio paljenice i priesnice, David blagoslovi narod imenom Jahve Sebaota.

19 Potom razdijeli meu sav narod, meu sve mnotvo Izraelovo, ljudima i enama, svakome po jedan kruh, komad mesa i kola od suhoga groa. Zatim se razie sav narod, svaki svojoj kui.

20 Kad se David vratio kui da blagoslovi svoju obitelj, aulova ki Mikala izie u susret Davidu i ree mu: "Kako se asno danas ponio Izraelov kralj kad se otkrio pred oima slukinja slugu svojih kao to se otkriva prost ovjek!"

21 Ali David odgovori Mikali: "Pred Jahvom ja igram! Tako mi ivoga Jahve, koji me izabrao mjesto tvog oca i mjesto svega njegova doma da me postavi za kneza nad Izraelom, narodom Jahvinim: pred Jahvom u igrati!

22 I jo u se dublje poniziti. Bit u neznatan u tvojim oima, ali pred slukinjama o kojima govori, pred njima u biti u asti."

23 A Mikala, aulova ki, ne imade poroda do dana svoje smrti.

Continuar Lendo