Connect with us

Bíblia CROAT

2 Samuel 23

1 Ovo su posljednje Davidove rijei: "Rije Davida, sina Jiajeva, rije ovjeka koji je bio visoko uzdignut, pomazanika Boga Jakovljeva, pjevaa pjesama Izraelovih:

2 Jahvin duh govori po meni, njegova je rije na mom jeziku.

3 Ree mi Jakovljev Bog, ree mi Izraelova hrid: Tko vlada ljudima pravedno, i tko vlada u strahu Bojemu,

4 taj je kao jutarnja svjetlost kad ograne sunce, jutro bez oblaka, na kojem se svjetluca zemaljska trava poslije kie.

5 Da, moja kua stoji vrsto pred Bogom: on je uinio vjean Savez sa mnom, u svemu dobro ureen i utvren. Da, on e dati da napreduje sve moje spasenje i svaka moja elja.

6 Belijalovi ljudi svi su kao trnje u pustinji, jer ih nitko ne hvata rukom.

7 Nitko ih se ne dotie, osim gvoem i kopljaom, i potpuno se spaljuju u ognju."

8 Ovo su imena Davidovih junaka: Ibaal, Hakmonac, prvak meu trojicom; on je zavitlao svojim kopljem protiv osam stotina i pobio ih najedanput.

9 Za njim dolazi Eleazar, sin Dodonov, Ahoaanin, jedan od trojice junaka; on je bio s Davidom kod Pas Damina kad su se ondje skupili Filistejci za boj, a Izraelci se povukli pred njima.

10 Ali se on vrsto drao i udarao Filistejce dok mu se ruka nije ukoila i ostala kao prirasla uz ma. Jahve je dao veliku pobjedu u onaj dan, pa se vojska vratila za Eleazarom, ali samo da pokupi plijen.

11 Za njim dolazi ama, sin Elin, Hararac; kad su se Filistejci skupili u Lehiju, bijae polje puno lee, a vojska je bila pobjegla ispred Filistejaca.

12 Tada je on stao usred polja i obranio ga i potukao Filistejce. Tako je Jahve dao veliku pobjedu.

13 Trojica izmeu tridesetorice jednom su krenula na put i o poetku etve dola k Davidu u Adulamsku peinu kad jedna filistejska eta bijae utaborena u Refaimskoj dolini.

14 David je tada bio u svojoj kuli, a filistejska je posada bila tada u Betlehemu.

15 David uzdahnu: "O, kad bi me tko napojio vodom iz betlehemskoga studenca to je kod vrata?"

16 Tada ta tri junaka prodrijee kroz filistejski tabor i, zahvativi vode iz betlehemskog studenca to je kod vrata, donesoe je i dadoe Davidu. Ali je David ne htjede piti, nego je proli kao ljevanicu Jahvi

17 govorei: "Ne dao mi Jahve da to uinim! Zar da pijem krv ovih ljudi? Ta izlaui ivot pogibli, donijeli su vode!" I nije htio piti. To su, eto, uinila ta tri junaka.

18 Abiaj, Joabov brat a sin Sarvijin, bio je vojvoda nad tridesetoricom. On je zavitlao kopljem na tri stotine, pobio ih i proslavio se meu tridesetoricom.

19 On se odlikovao meu tridesetoricom i postao njihov glavar, ali nije dostigao trojice.

20 Jojadin sin Benaja, junak iz Kabseela, bogat junakim djelima, ubio je dva sina Ariela iz Moaba; on je jednoga snjenog dana siao i ubio lava usred jame.

21 Ubio je i nekog Egipanina, ovjeka golema stasa. Egipanin je imao koplje u ruci, a on iziao preda nj sa tapom: istrgavi Egipaninu koplje iz ruke, ubi ga njegovim kopljem.

22 To je uinio Jojadin sin Benaja i proslavio se meu tridesetoricom junaka.

23 Bio je najznamenitiji meu tridesetoricom, ali one prve trojice nije dostigao; David ga postavi za zapovjednika svoje tjelesne strae.

24 Asahel, brat Joabov, bio je meu tridesetoricom. Zatim: Elhanan, sin Dodonov, iz Betlehema;

25 ama iz Haroda; Elika iz Haroda;

26 Heles iz Peleta; Ira, sin Ikeev, iz Tekoe;

27 Abiezer iz Anatota; Sibekaj iz Hue;

28 Salmon iz Ahoha; Mahraj iz Netofe;

29 Heled, sin Baanin, iz Netofe; Itaj, sin Ribajev, iz Gibeje sinova Benjaminovih;

30 Benaja iz Pireatona; Hidaj od Gaakih potoka;

31 Abibaal iz Bet Haarabe; Azmavet iz Bahurima;

32 Eljahba iz aalbona; Jaen, sin Jonatanov;

33 ama iz Harara; Ahiam, sin ararov, iz Arara;

34 Elifelet, sin Ahasbajev, iz Bet Maake; Eliam, sin Ahitofelov, iz Gilona;

35 Hesraj iz Karmela; Paaraj iz Araba;

36 Jigeal, sin Natanov, iz Sobe; Bani iz Gada;

37 Selek Amonac; Nahraj iz Beerota, titonoa Sarvijina sina Joaba;

38 Ira iz Jatira; Gareb iz Jatira;

39 Urija Hetit. Svega trideset i sedam.

Continuar Lendo