Connect with us

Bíblia CROAT

1 Samuel 27

1 David ree u sebi: "Ipak u jednoga dana poginuti od aulove ruke. Zato nema nita bolje za me nego da se spasim u zemlju Filistejaca. Tada e aul odustati da me dalje trai po svim krajevima Izraelovim i izbavit u se iz njegove ruke."

2 David se dakle podie i prijee, sa est stotina ljudi koje je imao, k Akiu, sinu Maokovu, kralju Gata.

3 David se nastani kod Akia u Gatu, on i njegovi ljudi, svaki sa svojom obitelji, a David sa svoje dvije ene, Ahinoamom Jizreelkom i Abigajilom, Nabalovom enom iz Karmela.

4 Kad je aul doznao da je David pobjegao u Gat, nije ga vie progonio.

5 David ree Akiu: "Ako sam naao milost u tvojim oima, neka mi dadu mjesto u jednom gradu u zemlji da se nastanim u njemu. Zato da tvoj sluga stanuje kod tebe u kraljevskom gradu?"

6 Aki mu jo istoga dana dade Siklag. Stoga Siklag pripada do dananjega dana kraljevima Jude.

7 I osta David u filistejskoj zemlji godinu dana i etiri mjeseca.

8 David je sa svojim ljudima izlazio da pljaka Geurce, Girzijce i Amaleane, jer su to bili stanovnici zemlje od Telama preko ura sve do egipatske zemlje.

9 David je pustoio zemlju ne ostavljajui na ivotu ni ovjeka ni ene, otimao je ovce i goveda, magarce, deve i haljine i vraao se da sve to donese Akiu.

10 Aki bi ga pitao: "Gdje ste danas pljakali?" A David bi odgovorio da su pljakali u Negebu Judinu ili u Negebu Jerahmeelskom ili u Negebu Kenijskom.

11 David nije ostavljao na ivotu ni ovjeka ni ene da ih dovede u Gat jer miljae: "Mogli bi nas optuiti i rei: 'Tako je David radio.'" Takav je imao obiaj za sve vrijeme dok je boravio u filistejskoj zemlji.

12 Aki je vjerovao Davidu i govorio u sebi: "Ba se omrazio svome narodu, Izraelu! Zato e mi biti sluga dovijeka!"

Continuar Lendo