Connect with us

Bíblia CROAT

1 Samuel 8

1 Kad je Samuel ostario, postavio je svoje sinove za suce u Izraelu.

2 Njegov prvoroenac zvao se Joel, a drugi sin Abija; oni su bili suci u Beer ebi.

3 Ali sinovi nisu ili stopama oevim: gledali su na svoj dobitak, primali mito i izvrtali pravicu.

4 Tada se skupie sve starjeine izraelske i dooe k Samuelu u Ramu.

5 I rekoe mu: "Eto, ti si ostario, a tvoji sinovi ne idu tvojim stopama. Postavi nam, dakle, kralja da nam vlada, kao to je to kod svih naroda."

6 Ali Samuelu nije bilo drago to su rekli: "Daj nam kralja da nam vlada!" Zato se Samuel pomoli Jahvi.

7 A Jahve ree Samuelu: "Posluaj glas naroda u svemu to od tebe trai, jer nisu odbacili tebe, nego su odbacili mene, ne elei da ja kraljujem nad njima.

8 Sve to su inili meni od onoga dana kad sam ih izveo iz Egipta pa do dananjega dana – ostavili su mene i sluili tuim bogovima – tako oni ine i tebi.

9 Sada, dakle, posluaj njihov zahtjev, ali ih sveano opomeni i poui o pravima kralja koji e vladati nad njima."

10 Samuel ponovi sve Jahvine rijei narodu koji je od njega traio kralja.

11 I ree: "Ovo e biti pravo kralja koji e kraljevati nad vama: uzimat e vae sinove da mu slue kod bojnih kola i kod konja i oni e trati pred njegovim bojnim kolima.

12 Postavljat e ih za tisunike i pedesetnike; orat e oni njegovu zemlju, eti njegovu etvu, izraivati mu bojno oruje i opremu za njegova bojna kola.

13 Uzimat e kralj vae keri da mu prireuju mirisne pomasti, da mu kuhaju i peku.

14 Uzimat e najbolja vaa polja, vae vinograde i vae maslinike i poklanjat e ih svojim dvoranima.

15 Uzimat e desetinu od vaih usjeva i vaih vinograda i davat e je svojim dvoranima i svojim slubenicima.

16 Uzimat e vae sluge i vae slukinje, vae najljepe volove i magarce i upotrebljavat e ih za svoj posao.

17 Uzimat e desetinu od vae sitne stoke, a vi sami postat ete mu robovi.

18 I kad jednoga dana budete vapili za pomo zbog kralja koga ste sami izabrali, Jahve vas nee usliati u onaj dan!"

19 Narod nije htio posluati Samuelova glasa nego ree: "Ne! Hoemo da kralj vlada nad nama!

20 Tako emo i mi biti kao svi narodi: sudit e nam na kralj, bit e nam voa i vodit e nae ratove."

21 Kad je Samuel uo to narod govori, kaza sve Jahvi.

22 A Jahve ree Samuelu: "Posluaj njihovu elju i postavi im kralja!" Tada Samuel ree Izraelcima: "Vratite se svaki u svoj grad!"

Continuar Lendo