Connect with us

Bíblia CROAT

1 Samuel 24

1 David se odande uspe i nastani u engadskim gorskim sklonitima.

2 Kad se aul vratio iz potjere za Filistejcima, javie mu ovo: "David je u Engadskoj pustinji!"

3 Tada aul uze tri tisue odabranih ljudi iz svega Izraela i poe da trai Davida i njegove ljude na istok od Litica divokoza.

4 Idui doe k ovjim torovima pokraj puta; ondje bijae peina i aul ue da une; a David je sa svojim ljudima sjedio u dnu peine.

5 I rekoe Davidu ljudi njegovi: "Evo dana za koji ti je rekao Jahve: 'Ja u predati tvoga neprijatelja u tvoje ruke, postupaj s njim kako ti se mili!'" A David ustade i neprimjetno odsijee skut od aulova plata.

6 Ali poslije zapee Davida savjest to je odsjekao skut od aulova plata,

7 pa ree svojim ljudima: "Ouvao me Jahve da takvo to uinim svome gospodaru, da dignem ruku na njega, jer je pomazanik Jahvin."

8 I David otrim rijeima ukori svoje ljude i ne dopusti im da ustanu na aula. A aul izae iz peine i poe svojim putem.

9 Zatim ustade David, izie iz peine i vikne za aulom: "Gospodaru kralju!" A kad se aul obazre, David se baci niice na zemlju i pokloni mu se.

10 Tada David ree aulu: "Zato slua ljude koji ti govore da David snuje tebi propast?

11 Gle, upravo u ovaj dan tvoje su oi mogle vidjeti da te Jahve predao danas u moje ruke u ovoj peini. Rekoe mi da te ubijem, ali te potedjeh i rekoh: 'Neu dii svoje ruke na svoga gospodara, jer je Jahvin pomazanik.'

12 O, moj oe, pogledaj i vidi skut od svoga plata u mojoj ruci: odsjekao sam skut od tvoga plata, a tebe nisam ubio; spoznaj i vidi da u mojoj ruci nema ni zlobe ni opaine. Ja nisam zgrijeio protiv tebe, a ti vreba na moj ivot da mi ga uzme!

13 Jahve neka sudi izmeu mene i tebe, Jahve neka me osveti na tebi, ali se moja ruka nee dii na tebe.

14 Kako kae stara poslovica: od nepravednika dolazi nepravda, i zato se moja ruka nee dii protiv tebe.

15 Za kim je iziao izraelski kralj? Za kim ide u potjeru? Za mrtvim psom, za obinom buhom!

16 Jahve neka bude sudac, on neka sudi izmeu mene i tebe, neka ispita i brani moju stvar i neka mi pribavi pravdu: neka me izbavi iz tvoje ruke!"

17 Kad je David izgovorio te rijei aulu, odvrati aul: "Je li to tvoj glas, sine Davide?" I aul glasno zaplaka.

18 Zatim ree Davidu: "Pravedniji si od mene jer ti si meni uinio dobro, a ja sam tebi uinio zlo.

19 A danas si okrunio svoju dobrotu prema meni, jer me Jahve predao u tvoje ruke, a ti me nisi ubio.

20 Kad se ovjek namjeri na svoga neprijatelja, puta li ga da ide mirno svojim putem? Neka ti Jahve naplati za ono dobro to si mi danas uinio!

21 Sada pouzdano znam da e zacijelo biti kralj i da e se kraljevstvo nad Izraelom trajno odrati u tvojoj ruci.

22 Zato mi se sada zakuni Jahvom da nee zatrti moga potomstva poslije mene i da nee izbrisati moga imena iz moga oinskoga doma!"

23 David se zakle aulu, aul ode svojoj kui, a David se sa svojim ljudima vrati u gorska sklonita.

Continuar Lendo