Connect with us

Bíblia CROAT

1 Samuel 10

1 Tada Samuel uze uljanicu s uljem te je izli na glavu aulu; zatim ga poljubi i ree: "Ovim te Jahve pomazao za kneza nad svojim narodom Izraelom. Ti e vladati nad narodom Jahvinim i izbavit e ga iz ruke njegovih neprijatelja unaokolo. I evo ti znaka da te Jahve pomazao za kneza nad svojom batinom.

2 Kad ode sada od mene, nai e dva ovjeka kod Rahelina groba, na granici zemlje Benjaminove, u Selsahu. Oni e ti rei: 'Nale su se magarice koje si poao traiti; i gle, tvoj je otac zaboravio na magarice, a zabrinut je za vas i govori: to da uinim za svoga sina?'

3 A kad ode odande dalje i doe do Taborskog Hrasta, srest e ondje tri ovjeka koja e ii gore k Bogu u Betel. Jedan e nositi tri jareta, drugi tri okrugla kruha, a trei mijeh vina.

4 Oni e te pozdraviti i dat e ti dva kruha, a ti ih primi iz njihove ruke.

5 Poslije toga doi e u Gibeu Boju (gdje se nalazi filistejski stup). Kad ue u grad, namjerit e se na povorku proroka koji e silaziti s uzviice, a pred njima harfe, bubnjevi, frule i citre; oni e biti u prorokom zanosu.

6 Tada e na te sii duh Jahvin te e pasti u proroki zanos s njima i promijenit e se u drugog ovjeka.

7 A kad ti se ispune ti znakovi, onda ini kako ti se prilika prui jer je Bog s tobom.

8 Zatim e sii preda mnom u Gilgal i ja u sii k tebi da prinesem rtve paljenice i rtve priesnice. Sedam dana ekaj dok ne doem k tebi i ne pouim te to e initi."

9 im je aul okrenuo lea da ode od Samuela, Bog mu promijeni srce i svi se oni znakovi ispunie u onaj dan.

10 Kad su, naime, doli u Gibeu, gle, doe mu u susret povorka proroka i duh Boji sie na njega te on pade u proroki zanos usred njih.

11 I kad su ga svi koji ga poznavahu otprije vidjeli gdje prorokuje s prorocima, poee govoriti jedan drugome: "to se to dogodilo sa sinom Kievim? Zar je aul meu prorocima?"

12 A jedan od njih odvrati i ree: "A tko je njihov otac?" Otuda je nastala poslovica: "Zar je i aul meu prorocima?"

13 Kad je proao njegov zanos, aul se vrati kui.

14 A aulov stric upita njega i njegova momka: "Kamo ste ili?" A aul odgovori: "Da traimo magarice; a kad smo vidjeli da ih nema, otili smo k Samuelu."

15 A njegov ga stric zamoli: "Pripovijedaj mi to vam je rekao Samuel."

16 A aul odgovori svome stricu: "Rekao nam je da su se nale magarice." Ali mu nita ne ree o kraljevskoj asti koju mu je prorekao Samuel.

17 Poslije toga Samuel sazva narod pred Jahvu u Mispu

18 i ree sinovima Izraelovim: "Ovako govori Jahve: 'Ja sam izveo Izraela iz Egipta i izbavio sam vas iz egipatske ruke i iz ruke svih kraljevstava koja su vas tlaila.

19 A vi ste danas odbacili svoga Boga, onoga koji vas je izbavljao od svih vaih zala i svih vaih nevolja i rekli ste mu: 'Ne, nego postavi kralja nad nama!' Zato sada stanite pred Jahvom po svojim plemenima i rodovima.'"

20 Potom Samuel privede sva plemena Izraelova i drijeb pade na pleme Benjaminovo.

21 Zatim privede pleme Benjaminovo po rodovima i drijeb pade na Matrijev rod; a kad privede Matrijev rod, ovjeka po ovjeka, drijeb pade na aula, sina Kieva; ali kad ga potraie, na naoe ga.

22 Tada jo jednom upitae Jahvu: "Je li taj ovjek doao ovamo?" A Jahve odgovori: "Eno ga, sakrio se za tovarom."

23 Otrae i dovedoe ga odande; a kad je stao usred naroda, bijae glavom i ramenima vii od sviju.

24 Tada Samuel ree svemu narodu: "Vidite li koga je izabrao Jahve? Nema mu ravna u svemu narodu." I sav narod uze klicati i vikati: "ivio kralj!"

25 Nato Samuel objavi narodu kraljevsko pravo i zapisa ga u knjigu koju poloi pred Jahvu. Najposlije Samuel otpusti sav narod da ide svaki svojoj kui.

26 aul se takoer vrati kui u Gibeu, a s njim pooe junaci kojima je Bog taknuo srce.

27 Ali neke nitarije rekoe: "Kako e nas taj spasiti?" I prezree ga i ne donesoe mu nikakva dara.

Continuar Lendo