Connect with us

Bíblia CROAT

1 Samuel 23

1 Javie onda Davidu: "Filistejci opsjedaju Keilu i pljakaju gumna."

2 David tada upita Jahvu: "Treba li da idem na Filistejce i hou li ih potui?" A Jahve odgovori Davidu: "Idi, potui e Filistejce i oslobodit e Keilu."

3 Ali rekoe Davidu ljudi njegovi: "Gle, mi smo ve ovdje, u Judi, u neprestanom strahu; to e tek biti ako odemo u Keilu protiv filistejskih eta!"

4 Zato David jo jednom upita Jahvu, a Jahve mu odgovori ovako: "Ustani i sii u Keilu jer u predati Filistejce u tvoje ruke!"

5 David onda krenu sa svojim ljudima u Keilu, udari na Filistejce, otjera njihovu stoku i zada im teak poraz. Tako je David oslobodio graane Keile. –

6 Kad je ono Ebjatar, Ahimelekov sin, pobjegao k Davidu, on je doao u Keilu nosei u ruci opleak.

7 Kad su aulu javili da je David uao u Keilu, ree aul: "Bog ga je predao u moje ruke jer se sam uhvatio u zamku kad je uao u grad s vratima i prijevornicama."

8 I aul sazva sav narod na oruje da ide na Keilu i da opkoli Davida i njegove ljude.

9 Kad je David doznao da mu aul snuje zlo, ree sveeniku Ebjataru: "Donesi opleak!"

10 Nato se David pomoli: "Jahve, Boe Izraelov, tvoj je sluga uo da aul sprema navalu na Keilu da razori grad zbog mene.

11 Hoe li aul doi kao to je tvoj sluga uo? Jahve, Boe Izraelov, odgovori svome sluzi!" A Jahve odgovori: "Doi e!"

12 David opet upita: "Hoe li me prvaci Keile predati, mene i moje ljude, u aulove ruke?" A Jahve odgovori: "Predat e vas!"

13 Tada David ustade sa svojim ljudima, bijae ih oko est stotina; izioe iz Keile te lutahu kojekuda. A kad su aulu javili da je David utekao iz Keile, odusta od vojnog pohoda.

14 David se skloni u pustinju u gorska sklonita; nastani se na gori u pustinji Zifu. aul ga je neprestano traio, ali ga Bog ne predade u njegove ruke.

15 David se bojao to je aul iziao na vojnu da napadne na njegov ivot. Zato je David ostao u pustinji Zifu, u Hori.

16 Tada aulov sin Jonatan krenu na put i doe k Davidu u Horu i ohrabri ga u ime Boje.

17 Ree mu: "Ne boj se, jer te nee stii ruka moga oca aula. Ti e kraljevati nad Izraelom, a ja u biti drugi do tebe; i moj otac aul zna to dobro."

18 I sklopie njih dvojica savez pred Jahvom. David osta u Hori, a Jonatan ode svojoj kui.

19 Jednoga dana dooe Zifejci k aulu u Gibeu i javie mu: "David se krije kod nas u gorskim sklonitima u Hori, na brdu Hakili, to je juno od Jeimona.

20 Sada, kralju, kad god zaeli sii, sii, a nae je da ga predamo u ruke kralju."

21 A aul odgovori: "Blagoslovio vas Jahve to ste me poalili!

22 Idite, dakle, raspitajte se jo i dobro razvidite mjesto kamo ga donesu njegovi hitri koraci; rekli su mi da je vrlo lukav.

23 Zato pretraite sve rupe u koje se zavlai, pa se vratite k meni kad budete pouzdano znali. Tada u ja poi s vama, pa ako bude gdje u zemlji, ii u za njegovim tragom po svim Judinim rodovima."

24 Tada krenue na put i odoe u Zif, pred aulom. David je sa svojim ljudima bio u pustinji Maonu u Arabi, juno od Jeimona.

25 Potom i aul poe sa svojim ljudima da trai Davida. Kad su to javili Davidu, sie on u klanac koji lei u pustinji Maonu. aul to doznade i krenu u potjeru za Davidom u pustinju Maon.

26 aul je sa svojim ljudima iao jednom stranom planine, a David sa svojim ljudima drugom stranom planine. David se silno urio da umakne aulu. Kad je aul sa svojim ljudima htio prijei na drugu stranu da opkoli Davida i njegove ljude i da ih pohvata,

27 doe glasnik aulu s porukom: "Doi bre, Filistejci provalie u zemlju!"

28 Tada aul odusta od potjere za Davidom i okrenu se protiv Filistejaca. Zato se prozvalo ono mjesto "Klanac razlaza".

Continuar Lendo