Connect with us

Bíblia CROAT

1 Samuel 31

1 Filistejci su zavojtili na Izraelce, a Izraelci su pobjegli pred njima i padali pobijeni po gori Gilboi.

2 Filistejci stisnue aula i njegove sinove i pogubie aulove sinove Jonatana, Abinadaba i Malki-uu.

3 Boj je postao ei oko aula. Iznenadie ga strijelci s lukovima i on pade teko ranjen od strijelaca.

4 aul tada ree svome titonoi: "Izvuci svoj ma i probodi me da ne dou ti neobrezanici i ne narugaju mi se." Ali se njegov titonoa prestravi i ne htjede toga uiniti. Zato aul uze ma i baci se na nj.

5 Kad je titonoa vidio da je aul umro, baci se i on na svoj ma i umrije s njim.

6 Tako onoga dana pogiboe zajedno aul, njegova tri sina, njegov titonoa i svi njegovi ljudi.

7 Kad Izraelci koji bijahu na drugoj strani doline i na drugoj strani Jordana vidjee da su sinovi Izraelovi pobjegli i da je poginuo aul sa sinovima, ostavie svoje gradove te se razbjeae. Filistejci dooe i nastanie se u njima.

8 Kad su sutradan doli Filistejci da oplijene pobijeene, naoe aula i njegova tri sina gdje lee na gori Gilboi.

9 Oni mu odsjekoe glavu i skidoe s njega oruje, koje poslae po svoj filistejskoj zemlji naokolo, javljajui veselu vijest svojim idolima i narodu.

10 Potom oruje metnue u Atartin hram, a aulovo mrtvo tijelo pribie na zid grada Bet ana.

11 Ali kad oni u Jabeu Gileadskom ue to su Filistejci uinili od aula,

12 ustadoe svi hrabri ljudi i, poto su hodili svu no, uzee aulovo mrtvo tijelo i tjelesa njegovih sinova sa zida grada Bet ana pa ih donesoe u Jabe i ondje spalie.

13 Potom uzee njihove kosti i ukopae ih pod tamarisom u Jabeu i postie sedam dana.

Continuar Lendo