Connect with us

Bíblia BULVEREN

1 Samuel 31

1 А филистимците се биха срещу Израил и израилевите мъже побягнаха отпред филистимците и паднаха убити на хълма Гелвуе.

2 И филистимците настигнаха Саул и синовете му; и филистимците убиха Йонатан, Авинадав и Мелхисуя, синовете на Саул.

3 И битката срещу Саул се засилваше и стрелците и мъжете с лъкове го улучиха, и той беше тежко ранен от стрелците.

4 Тогава Саул каза на оръженосеца си: Изтегли меча си и ме прободи с него, за да не дойдат тези необрязани и да ме прободат, и да се гаврят с мен! Но оръженосецът му не искаше, защото много се страхуваше. Тогава Саул взе меча и се хвърли върху него.

5 И когато оръженосецът му видя, че Саул беше мъртъв, той също се хвърли върху меча си и умря с него.

6 Така умряха Саул и тримата му сина, и оръженосецът му, и всичките му мъже в същия онзи ден.

7 А когато израилевите мъже, които бяха оттатък долината и оттатък Йордан, видяха, че израилевите мъже бяха побягнали и че Саул и синовете му бяха мъртви, те напуснаха градовете и избягаха. И филистимците дойдоха и се заселиха в тях.

8 А на следващия ден филистимците дойдоха да съблекат убитите и намериха Саул и тримата му сина паднали на хълма Гелвуе.

9 И отсякоха главата му и свалиха оръжията му, и разпратиха по цялата филистимска земя да разгласят вестта в капището на идолите си и между народа.

10 И сложиха оръжията му в храма на Астарта, а тялото му окачиха на стената на Ветсан.

11 А когато жителите на Явис-Галаад чуха какво бяха направили филистимците със Саул,

12 всичките храбри мъже станаха и вървяха цялата нощ, и взеха тялото на Саул и телата на синовете му от стената на Ветсан, и дойдоха в Явис, и ги изгориха там.

13 После взеха костите им и ги погребаха под вечнозеленото дърво в Явис, и постиха седем дни.

Continuar Lendo