Connect with us

Bíblia BULVEREN

1 Samuel 8

1 А когато Самуил остаря, той постави синовете си за съдии над Израил.

2 Името на първородния му беше Йоил, а името на втория му син — Авия. Те съдеха във Вирсавее.

3 Но синовете му не ходеха в неговите пътища, а се отклониха след печалбата и вземаха подкупи, и изкривяваха правосъдието.

4 Тогава всичките старейшини на Израил се събраха и дойдоха при Самуил в Рама.

5 И му казаха: Ето, ти остаря, а синовете ти не ходят в твоите пътища. И сега, постави над нас цар, за да ни съди като всичките народи!

6 Но това нещо се видя лошо на Самуил, че казаха: Дай ни цар, за да ни съди. И Самуил се помоли на ГОСПОДА.

7 А ГОСПОД каза на Самуил: Послушай гласа на народа за всичко, което ти казват, защото не теб отхвърлиха, а Мен отхвърлиха, да не царувам над тях.

8 Според всичките дела, които извършиха от деня, когато ги изведох от Египет чак до този ден, като Ме оставиха и служиха на други богове, така правят и на теб.

9 Затова сега послушай гласа им. Но строго ги предупреди и им покажи какво ще бъде правото на царя, който ще царува над тях.

10 Тогава Самуил изговори всичките думи на ГОСПОДА на народа, който беше поискал от него цар.

11 И каза: Такова ще бъде правото на царя, който ще царува над вас: ще взема синовете ви и ще ги определя за колесниците си и между конниците си и те ще тичат пред колесниците му.

12 И ще си определя хилядници и петдесетници, и такива, които да орат земята му, и да жънат жетвата му, и да изработват военните му оръжия и принадлежностите на колесниците му.

13 Ще взема и дъщерите ви за масловарки и готвачки, и пекарки.

14 И от нивите ви, лозята ви и маслинените ви градини ще взема най-добрите и ще ги дава на слугите си.

15 И от посевите ви и от лозята ви ще взема десятък и ще го дава на скопците си и на слугите си.

16 И слугите ви и слугините ви, и най-добрите ви младежи, и магаретата ви ще взема и ще ги употребява за работата си.

17 От стадата ви ще взема десятък и вие ще му бъдете слуги.

18 И в онзи ден ще извикате заради царя си, когото сте си избрали, но ГОСПОД няма да ви чуе в онзи ден.

19 Но народът отказа да послуша гласа на Самуил и каза: Не, нека има цар над нас,

20 за да бъдем и ние като всичките народи и за да ни съди нашият цар и да излиза пред нас, и да води битките ни!

21 И Самуил изслуша всичките думи на народа и ги каза в ушите на ГОСПОДА.

22 И ГОСПОД каза на Самуил: Послушай гласа им и им постави цар. И Самуил каза на израилевите мъже: Идете си, всеки в града си.

Continuar Lendo