Connect with us

Bíblia CROAT

1 Samuel 3

1 Mladi je Samuel sluio Jahvi pod nadzorom Elijevim; u ono vrijeme Jahve je izrijetka govorio ljudima, a vienja nisu bila esta.

2 No jednoga je dana Eli leao u svojoj sobi – oi su njegove poele slabiti te vie nije mogao vidjeti –

3 svijenjak Boji jo ne bijae ugaen i Samuel je spavao u svetitu Jahvinu, ondje gdje je bio Koveg Boji.

4 I Jahve zovnu: "Samuele! Samuele!" A on odgovori: "Evo me!"

5 I otra k Eliju i ree: "Evo me! Ti si me zvao!" A Eli ree: "Ja te nisam zvao. Vrati se i spavaj!" I on ode i lee.

6 I Jahve opet zovnu: "Samuele! Samuele!" Samuel usta, ode k Eliju i ree: "Evo me! Ti si me zvao!" A Eli odgovori: "Ja te nisam zvao, sine! Vrati se i spavaj!"

7 Samuel jo nije poznavao Jahve i jo mu nikada ne bijae objavljena rije Jahvina.

8 I Jahve zovnu Samuela po trei put. On usta, ode k Eliju i ree: "Evo me! Ti si me zvao!" Sada Eli razumje da je Jahve zvao djeaka.

9 Zato ree Samuelu: "Idi i lezi; a ako te zovne, ti reci: 'Govori, sluga tvoj slua.'" I Samuel ode i lee na svoje mjesto.

10 I doe Jahve i stade i zovnu kao prije: "Samuele! Samuele!" A Samuel odgovori: "Govori, sluga tvoj slua."

11 Tada Jahve ree Samuelu: "Evo, uinit u neto u Izraelu da e oba uha zujati svakome koji uje.

12 U onaj u dan ispuniti na Eliju sve to sam rekao za kuu njegovu, od poetka do kraja.

13 Ti e mu objaviti da osuujem kuu njegovu dovijeka; on je znao da njegovi sinovi hule na Boga, a nije ih obuzdao.

14 Zato – kunem se domu Elijevu – nee oprati krivicu Elijeva doma nikakve rtve ni prinosi dovijeka."

15 Samuel je spavao do jutra, a onda otvori vrata Doma Jahvina. Samuel se bojao kazati vienje Eliju.

16 Ali Eli zovnu Samuela govorei: "Samuele, sine!" A on odgovori: "Evo me!"

17 I on upita: "Kakva je rije koju ti ree? Nemoj mi zatajiti nita! Tako ti Bog uinio zlo i dodao ti drugo ako mi zataji neto od onoga to ti je kazao."

18 Nato mu Samuel pripovjedi sve i nita ne zataji od njega. A Eli ree: "On je Jahve, neka ini to je dobro u oima njegovim!"

19 Samuel je rastao, a Jahve je bio s njim i nije pustio da ijedna od njegovih rijei padne na zemlju.

20 Sav Izrael, od Dana do Beer ebe, spozna da je Samuel postavljen za proroka Jahvina.

21 Jahve se i dalje javljao u ilu, jer se objavljivao Samuelu, [4:1] i rije se Samuelova obraala svemu Izraelu. (Eli je bio vrlo star, a njegovi su sinovi ustrajali u svome opakom postupku pred Jahvom.) <p>

Continuar Lendo