Connect with us

Bíblia CROAT

1 Samuel 21

1 Nato David usta i ode, a Jonatan se vrati u grad.

2 David doe u Nob k sveeniku Ahimeleku. Ovaj drui poe u susret Davidu i upita ga: "Zato si sam i nema nikoga s tobom?"

3 A David odgovori sveeniku Ahimeleku: "Kralj mi je dao nalog i rekao mi: 'Nitko neka nita ne dozna zato te aljem i to sam ti zapovjedio!' A momke sam poslao da me doekaju na tom i tom mjestu.

4 A sada, ako ima pri ruci pet hljebova, daj mi ih, ili to god se nae!"

5 A sveenik odgovori Davidu: "Nemam pri ruci obinoga kruha nego samo svetoga kruha; ali samo ako su se tvoji momci uzdrali od ena."

6 David odgovori sveeniku ovako: "Sasvim pouzdano! ene su nam bile uskraene, kao uvijek kad izlazimo na vojni pohod, i tijela su u momaka ista. Iako je ovo obian put, uistinu su danas isti tijelom."

7 Tada mu sveenik dade svetoga kruha, jer nije bilo drugoga kruha ondje osim rtvenoga, onoga koji se uklanjao ispred Jahve da se zamijeni toplim kruhom u dan kad se uzima.

8 Ondje je istoga dana bio jedan od aulovih slugu, zadrao se pred Jahvom; zvao se Doeg Edomac, a bio je nadglednik aulovih pastira.

9 David upita Ahimeleka: "A nema li ovdje pri ruci kakvo koplje ili ma? Nisam uzeo sa sobom ni svoga maa ni svoga oruja, jer je kraljev nalog bio hitan."

10 A sveenik mu odgovori: "Ovdje je ma Filistejca Golijata, onoga koga si ubio u Terebintskoj dolini; zamotan je u plat i poloen iza opleka; ako ga hoe uzeti, uzmi ga samo, jer drugoga osim njega nema ovdje." A David odvrati: "Takva vie nema, daj mi ga!"

11 Potom David ustade i pobjee onaj dan daleko od aula i doe Akiu, kralju Gata.

12 A dvorani Akievi rekoe svome kralju: "Nije li to David, kralj zemlje? To je onaj o kome su pleui pjevali: 'Pobi aul svoje tisue, David na desetke tisua.'"

13 David se zamisli o tim rijeima i silno se uplai gatskoga kralja Akia.

14 Tada se David poe pretvarati pred njima kao da je umobolan i vladati se kao luak u njihovim rukama: bubnjao je po vratima i putao da mu tee slina niz bradu.

15 Tada Aki ree svojim dvoranima: "Vidite dobro da je ovjek lud! Zato ga dovodite k meni?

16 Zar nemam dosta budala te mi dovodite ovoga da mi dosauje svojim ludilom? Zar e taj ui u moju kuu?"

Continuar Lendo