Connect with us

Bíblia CROAT

1 Samuel 16

1 Jahve ree Samuelu: "Dokle e tugovati zbog aula, kad sam ga ja odbacio da ne kraljuje vie nad Izraelom? Napuni uljem svoj rog i poi na put! Ja te aljem Betlehemcu Jiaju, jer sam izmeu njegovih sinova izabrao sebi kralja."

2 A Samuel ree: "Kako bih mogao ii onamo? aul e to uti i ubit e me!" Ali mu Jahve odgovori: "Uzmi sa sobom junicu pa reci: 'Doao sam da rtvujem Jahvi!'

3 I pozovi Jiaja na rtvu, a ja u te sam pouiti to e initi: pomazat e onoga koga ti kaem."

4 Samuel uini kako mu je zapovjedio Jahve. Kad je doao u Betlehem, gradske mu starjeine drui dou u susret i zapitaju: "Znai li tvoj dolazak dobro?"

5 Samuel odgovori: "Da, dobro! Doao sam da rtvujem Jahvi. Oistite se i doite sa mnom na rtvu!" Potom oisti Jiaja i njegove sinove i pozva ih na rtvu.

6 Kad su doli i kad je Samuel vidio Eliaba, ree u sebi: "Jamano, evo pred Jahvom stoji njegov pomazanik!"

7 Ali Jahve ree Samuelu: "Ne gledaj na njegovu vanjtinu ni na njegov visoki stas, jer sam ga odbacio. Bog ne gleda kao to gleda ovjek: ovjek gleda na oi, a Jahve gleda to je u srcu."

8 Zatim Jiaj dozva Abinadaba i dovede ga pred Samuela. A on ree: "Ni ovoga Jahve nije izabrao."

9 Tada Jiaj dovede amu, ali Samuel ree: "Ni ovoga Jahve nije izabrao."

10 Tako Jiaj dovede sedam svojih sinova pred Samuela, ali Samuel ree Jiaju: "Jahve nije izabrao nijednoga od ovih."

11 Potom zapita Jiaja: "Jesu li to svi tvoji sinovi?" A on odgovori: "Ostao je jo najmlai, on je na pai, za stadom." Tada Samuel ree Jiaju: "Poalji po njega, jer neemo sjedati za stol dok on ne doe."

12 Jiaj posla po njega: bio je to rumen momak, lijepih oiju i krasna stasa. I Jahve ree Samuelu: "Ustani, pomai ga: taj je!"

13 Samuel uze rog s uljem i pomaza ga usred njegove brae. Duh Jahvin obuze Davida od onoga dana. A Samuel krenu na put i ode u Ramu.

14 Duh Jahvin bijae odstupio od aula, a jedan zao duh, od Jahve, stao ga je salijetati.

15 Tada rekoe aulu sluge njegove: "Evo, zao duh Boji salijee te.

16 Zato neka na gospodar zapovjedi, pa e sluge tvoje potraiti ovjeka koji zna udarati u harfu: kad te napadne zao duh Boji, neka onaj udara u harfu pa e ti biti bolje."

17 aul ree svojim slugama: "Naite mi ovjeka koji umije vjeto udarati u harfu i dovedite ga k meni!"

18 Jedan od njegovih slugu odgovori i ree: "Ja sam vidio jednog sina Betlehemca Jiaja: on umije udarati u harfu, hrabar je junak i ovjek ratnik, vjet je govornik, krasna je stasa i Jahve je s njim."

19 Tada aul posla glasnike k Jiaju i porui mu: "Poalji mi svoga sina Davida (koji je kod stada)!"

20 A Jiaj uze pet hljebova, mijeh vina i jedno jare i posla aulu po svome sinu Davidu.

21 Tako David doe k aulu i stupi u njegovu slubu. I aul ga veoma zavolje i David posta njegov titonoa.

22 Potom aul posla k Jiaju i porui mu: "Neka David ostane kod mene u slubi, jer je stekao moju naklonost."

23 I kad god bi Boji duh napao aula, David bi uzeo harfu i svirao; tada bi aulu odlanulo i bilo bi mu bolje, a zao bi duh odlazio od njega.

Continuar Lendo