Connect with us

Bíblia CROAT

1 Samuel 19

1 aul razloi svome sinu Jonatanu i svim svojim dvoranima svoju namjeru da ubije Davida. Ali Jonatan, aulov sin, vrlo je volio Davida.

2 I Jonatan to javi Davidu ovako: "Moj otac aul kani te ubiti. Budi, dakle, na oprezu sutra ujutro, ostani u skrovitu i pritaji se.

3 A ja u izai i stajat u pokraj svoga oca u polju gdje ti bude i govorit u za tebe sa svojim ocem. Kad saznam kako je, javit u ti."

4 Jonatan pohvali Davida svome ocu aulu i ree mu ovako: "Neka se kralj ne ogrijei o svoga slugu Davida jer se on nije nita ogrijeio o tebe; naprotiv, ono to je radio bilo je od velike koristi za tebe.

5 On je stavio ivot svoj na kocku, ubio je Filistejca i Jahve je pribavio veliku pobjedu svemu Izraelu: vidio si i radovao se. Zato bi se, dakle, ogrijeio o nevinu krv ubijajui Davida bez razloga?"

6 aul poslua Jonatanove rijei i zakle se: "ivoga mi Jahve, David nee umrijeti!"

7 Tada Jonatan dozva Davida i kaza mu sve te rijei. Zatim Jonatan dovede Davida k aulu i David opet dobi slubu koju je imao prije.

8 Kad je rat i opet buknuo, izie David na bojite da se bori s Filistejcima; i porazi ih tako da su pobjegli pred njim.

9 Tada zao duh Jahvin obuze aula: kad je sjedio u svojoj kui, s kopljem u ruci, a David rukom udarao u harfu,

10 aul pokua da svojim kopljem pribode Davida uza zid, ali on izmakne aulovu udarcu te se koplje zabode u zid. David pobjee i spasi se.

11 Iste noi aul posla glasnike da nadziru Davidovu kuu jer je htio da ubije Davida u rano jutro. Ali Davidova ena Mikala javi to Davidu govorei: "Ako noas ne umakne na sigurno mjesto, sutra e biti mrtav!"

12 Tada Mikala spusti Davida kroz prozor. On ode i spasi se bijegom.

13 A Mikala uze idol, poloi ga u postelju, stavi mu oko glave kozju dlaku i pokri ga pokrivaem.

14 Kad je aul poslao glasnike da uhvate Davida, ona im ree: "Bolestan je."

15 Ali aul vrati glasnike natrag da vide Davida i zapovjedi im: "Donesite ga k meni u postelji da ga ubijem!"

16 A kad su glasnici uli, gle: u postelji bjee idol, s kozjom dlakom oko glave!

17 Tada aul ree Mikali: "Zato si me tako prevarila i pustila moga neprijatelja da pobjegne i da se spasi?" A Mikala odgovori aulu: "On mi je rekao: 'Pusti me da odem, ili u te ubiti!'"

18 Tako je David pobjegao i spasio se. I ode on k Samuelu u Ramu i javi mu sve to mu je uinio aul. Potom odoe on i Samuel i nastanie se u Najotu.

19 A aulu javie ovako: "Eno Davida u Najotu u Rami."

20 Tada aul posla glasnike da uhvate Davida. Kad su oni vidjeli zbor proroka u prorokom zanosu, a Samuela im na elu, obuze Boji duh i aulove glasnike te i oni padoe u proroki zanos.

21 Kad su to javili aulu, on posla druge glasnike, ali i oni padoe u proroki zanos. Potom aul posla i tree glasnike, ali i oni padoe u proroki zanos.

22 Tada aul krenu sam u Ramu i kad doe do velikog bunara kod Sekua, zapita: "Gdje su Samuel i David?" I odgovorie mu: "Eno ih u Najotu u Rami."

23 On odmah poe prema Najotu u Rami. Ali i njega obuze duh Boji te je iao u prorokom zanosu sve dok nije doao u Najot u Rami.

24 Tu i on svue svoje haljine jer i njega obuze zanos pred Samuelom; zatim je legao gol i ostao tako cio onaj dan i svu no. Tako je nastala uzreica: "Zar je i aul meu prorocima?"

Continuar Lendo