Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 40

1 Ree Jahve Mojsiju:

2 "Na prvi dan prvoga mjeseca podigni Prebivalite, ator sastanka.

3 Ondje postavi Koveg svjedoanstva, onda Koveg zakloni zavjesom.

4 Potom unesi stol i to na nj spada poredaj; unesi i svijenjak i svijee mu pripremi.

5 A zlatni rtvenik za kaenje postavi pred Koveg svjedoanstva. Onda objesi zastor nad ulazom u Prebivalite.

6 Stavi rtvenik za rtve paljenice pred ulaz Prebivalita, atora sastanka.

7 Izmeu atora sastanka i rtvenika smjesti umivaonik i u nj nalij vode.

8 Naokolo napravi dvorite i objesi zastor nad dvorinim ulazom.

9 Zatim uzmi ulja za pomazanje pa pomai Prebivalite i sve to je u njemu; posveti ga i sav njegov pribor, pa e svetim postati.

10 Pomai potom rtvenik za rtve paljenice i sav njegov pribor; posveti rtvenik i presvetim e rtvenik postati.

11 Pomai umivaonik s njegovim stalkom: posveti ga!

12 Dovedi zatim Arona i njegove sinove na ulaz atora sastanka pa ih operi vodom.

13 Stavi onda na Arona posveenu odjeu; pomai ga i posveti da mi slui kao sveenik.

14 Dovedi i njegove sinove, na njih stavi koulje

15 i pomai ih, kako si pomazao i njihova oca, da mi slue kao sveenici. Njihovo pomazanje neka ih uvede u vjeno sveenstvo u sve njihove narataje."

16 Tako Mojsije uini. Kako mu je Jahve naredio, sve je tako i uinio.

17 Prvoga dana prvoga mjeseca druge godine Prebivalite bi podignuto.

18 Ovako Mojsije namjesti Prebivalite: razmjesti njegova podnoja, onda uspravi njegove trenice, zatim postavi prijenice i podie stupove.

19 Zatim raspne ator nad Prebivalite, a povrh njega stavi pokrov atora, kako je Jahve Mojsiju naredio.

20 Uze onda Svjedoanstvo i stavi ga u Koveg; na Koveg postavi motke; onda stavi Pomirilite ozgo na Koveg.

21 Potom unese Koveg u Prebivalite; objesi zavjesu za zaklon. Tako zastre Koveg svjedoanstva, kako je Jahve i naredio Mojsiju.

22 Zatim postavi stol u ator sastanka, Prebivalitu sa sjeverne strane, ali izvan zavjese.

23 Po njemu poreda kruhove pred Jahvom, kako je Jahve naredio Mojsiju.

24 Onda smjesti svijenjak u ator sastanka naprama stolu, na junoj strani Prebivalita.

25 I postavi svjetiljke pred Jahvom, kako je Jahve naredio Mojsiju.

26 Zlatni rtvenik smjesti u ator sastanka, pred zavjesu.

27 Na njemu zapali miomirisnog tamjana, kako je Jahve naredio Mojsiju.

28 Poslije toga stavi zavjesu na ulaz u Prebivalite.

29 Kod ulaza u Prebivalite, u ator sastanka, postavi rtvenik za rtve paljenice. Na njemu prinese rtvu paljenicu i rtvu od ita, kako je Jahve naredio Mojsiju.

30 Izmeu atora sastanka i rtvenika smjesti umivaonik pa u nj ulije vode za pranje.

31 Iz njega su Mojsije, Aron i njegovi sinovi prali svoje ruke i svoje noge.

32 A prali su se kad su ulazili u ator sastanka i kad su pristupali k rtveniku, kako je Jahve naredio Mojsiju.

33 Napokon Mojsije napravi dvorite oko Prebivalita i rtvenika i postavi zavjesu na dvorinim vratima. Tako Mojsije zavri taj posao.

34 A onda oblak prekri ator sastanka i slava Jahvina ispuni Prebivalite.

35 Mojsije nije mogao ui u ator sastanka zbog oblaka koji je na njemu stajao i slave Jahvine koja je ispunjala Prebivalite.

36 Sve vrijeme njihova putovanja, kad god bi se oblak digao s Prebivalita, Izraelci bi krenuli;

37 ali ako se oblak ne bi digao, ni oni ne bi na put polazili sve do dana dok se ne bi digao.

38 Jer sve vrijeme njihova putovanja oblak Jahvin danju stajae nad Prebivalitem, a nou bi se u oblaku pojavila vatra vidljiva svemu domu Izraelovu.

Continuar Lendo