Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 32

1 A narod, videi gdje Mojsije dugo ne silazi s brda, okupi se oko Arona pa mu rekne: "Ustaj! Napravi nam boga, pa neka on pred nama ide! Ne znamo to se dogodi s tim ovjekom Mojsijem koji nas izvede iz zemlje egipatske."

2 "Poskidajte zlatne naunice to vise o uima vaih ena, vaih sinova i vaih keri", odgovori im Aron, "pa ih meni donesite."

3 Sav svijet skine zlatne naunice to ih je o uima imao i donese Aronu.

4 Primivi zlato iz njihovih ruku, rastopi kovinu u kalupu i naini saliveno tele. A oni poviu: "Ovo je tvoj bog, Izraele, koji te izveo iz zemlje egipatske."

5 Vidjevi to Aron, sagradi pred njim rtvenik a onda najavi: "Sutra neka se priredi sveanost u ast Jahvi!"

6 Sutradan rano ustanu i prinesu rtve paljenice i donesu rtve priesnice. Onda svijet posjeda da jede i pije. Poslije toga ustade da se zabavlja.

7 "Pouri se dolje!" – progovori Jahve Mojsiju. "Narod tvoj, koji si izveo iz zemlje egipatske, poao je naopako.

8 Brzo su zali s puta koji sam im odredio. Napravili su sebi tele od rastopljene kovine, preda nj pali niice i rtve mu prinijeli uz poklike: 'Ovo je tvoj bog, Izraele, koji te izveo iz zemlje egipatske!'

9 Dobro vidim", ree dalje Jahve Mojsiju, "da je ovaj narod tvrde ije.

10 Pusti sada neka se moj gnjev na njih raspali da ih istrijebim. Onda u od tebe razviti velik narod."

11 Mojsije pak zapomagao pred Jahvom, Bogom svojim, i govorio: "O Jahve! emu da gnjevom plamti na svoj narod koji si izbavio iz zemlje egipatske silom velikom i rukom jakom!

12 Zato bi Egipani morali rei: 'U zloj ih je namjeri i odveo, tako da ih smakne u brdinama i izbrie s lica zemlje!' Smiri svoj gnjev i ljutinu; odustani od zla svome narodu!

13 Sjeti se Abrahama, Izaka i Izraela, slugu svojih, kojima si se samim sobom zakleo i obeao im: 'Razmnoit u vae potomstvo kao zvijezde na nebu i svu zemlju ovu to sam obeao dat u vaem potomstvu i ona e zavazda biti njihova batina.'"

14 I Jahve odustane da na svoj narod svali nesreu kojom mu bijae zaprijetio.

15 Mojsije se okrene i sie s brda. U rukama su mu bile dvije ploe Svjedoanstva, ploe ispisane na objema plohama; ispisane i s jedne i s druge strane.

16 Ploe su bile djelo Boje; pismo je bilo pismo Boje u ploama urezano.

17 A Joua u viku naroda koji je buio pa ree Mojsiju: "Bojna vika u taboru!"

18 Mojsije mu odgovori: "Niti viu pobjednici, niti tue pobijeeni: tu ja samo pjesmu ujem."

19 im se priblii taboru te opazi tele i kako igraju, razgnjevi se Mojsije. Baci iz ruku ploe i razbije ih na podnoju brda.

20 Pograbi tele koje bijahu napravili, spali ga ognjem i u prah satre. Onda prah razbaca po vodi i natjera Izraelce da je piju.

21 "to ti je ovaj puk uinio", ree Mojsije Aronu, "da si tako velik grijeh na nj svalio?"

22 "Neka se moj gospodar srdbom ne raspaljuje", odgovori Aron. "Sam dobro zna kako je ovaj narod na zlo sklon.

23 Rekoe mi: 'Napravi nam boga pa neka pred nama ide! Ne znamo to se dogodi s tim ovjekom Mojsijem koji nas izbavi iz zemlje egipatske.'

24 Na to im ja rekoh: 'Tko ima zlata, neka ga skine!' Tako mi ga dadoe, a ja ga bacih u vatru te izae ovo tele."

25 Kad je Mojsije vidio kako je narod postao razuzdan – ta Aron ih je pustio da padnu u idolopoklonstvo meu svojim neprijateljima –

26 stade na taborskim vratima i povika: "Tko je za Jahvu, k meni!" Svi se sinovi Levijevi okupe oko njega.

27 On im ree: "Ovako govori Jahve, Bog Izraela: 'Neka svatko pripae ma o bedro i poe taborom od vrata do vrata pa neka ubije tko svoga brata, tko svoga prijatelja, tko svoga susjeda.'"

28 Sinovi Levijevi izvrie Mojsijev nalog, i toga dana pade naroda oko tri tisue ljudi.

29 "Danas ste se posvetili Jahvi za slubu", ree Mojsije, "tko uz cijenu svoga sina, tko uz cijenu svoga brata, tako da vam danas daje blagoslov."

30 Sutradan ree Mojsije narodu: "Teak ste grijeh poinili. Ipak u se Jahvi popeti. Moda za va grijeh oprotenje pribavim."

31 Mojsije se vrati Jahvi pa ree: "Jao! Narod onaj teak je grijeh poinio napravivi sebi boga od zlata.

32 Ipak im taj grijeh oprosti… Ako nee, onda i mene izbrii iz svoje knjige koju si napisao."

33 Nato Jahve odgovori Mojsiju: "Onoga koji je protiv mene sagrijeio izbrisat u iz svoje knjige.

34 Nego, idi sad! Povedi narod kamo sam ti rekao. Aneo e moj pred tobom ii. Ali u dan kad ih pohodim, zbog njihova u ih grijeha kazniti."

35 Udari Jahve po narodu pomorom zbog teleta to im ga Aron naini.

Continuar Lendo