Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 36

1 Stoga neka Besalel, Oholiab i svi vjetaci koje je Jahve obdario vjetinom i sposobnou da vjeto izvedu sve poslove oko podizanja Svetita obave sve kako je Jahve naredio."

2 Mojsije onda pozva Besalela, Oholiaba i sve one to ih je Jahve obdario vjetinom; sve koje je srce poticalo da se prihvate posla i izvedu ga.

3 Oni preuzmu od Mojsija sve prinose koje Izraelci bijahu donijeli da se izvedu poslovi oko podizanja Svetita. Ali kako su oni i dalje donosili prinose jutro za jutrom,

4 svi majstori koji su gradili Svetite dou – svaki s posla na kojem je radio –

5 i reknu Mojsiju: "Svijet donosi mnogo vie nego to je potrebno za izvoenje posla koji nam je Jahve naredio da izvedemo."

6 Zato Mojsije izda naredbu koju po taboru proglase: "Neka vie nijedan ovjek ni ena ne donosi nikakva priloga za Svetite!" Tako ustave narod te nije donosio novih darova.

7 to imahu bijae dosta da se izvede sve djelo; i jo je pretjecalo.

8 I tako najvjetiji ljudi meu radnicima naprave Prebivalite. Naine ga od deset zavjesa od prepredenog lana i ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva. Na njima bijahu izvezeni likovi kerubina.

9 Duina je svake zavjese iznosila dvadeset osam lakata, a irina svake zavjese etiri lakta. Sve su zavjese bile iste mjere.

10 Pet zavjesa sastave jednu s drugom, a pet drugih zavjesa sastave opet jednu s drugom.

11 Na rubu posljednje od zavjesa sastavljenih u jedno naine petlje od modre vune; jednako ih naine i na rubu posljednje zavjese drugoga dijela;

12 naine pedeset petlji na jednome komadu, a pedeset na rubu zavjese drugoga komada. Petlje su stajale jedna spram druge.

13 Onda naprave pedeset zlatnih kopa pa sastave zavjese kopama jednu s drugom. Tako je Prebivalite bilo kao jedna cjelina.

14 Zatim za ator povrh Prebivalita naine zavjese od kostrijeti; naine ih jedanaest.

15 Duina svake zavjese bila je trideset lakata, a irina etiri lakta. Tih jedanaest zavjesa bilo je iste mjere.

16 Sastave pet zavjesa za se, a est drugih opet za se.

17 Naprave pedeset petlji na rubu zavjese jednoga komada, a pedeset naine na rubu drugoga komada.

18 Naine i pedeset kopa od tua da sastave ator zajedno, tako da bude jedna cjelina.

19 Zatim naprave pokrov za ator od uinjenih ovnujskih koa, a povrh njega drugi, od finih koa.

20 Trenice nauzgor za Prebivalite izrade od bagremova drva.

21 Duljina je svake trenice bila deset lakata, a irina lakat i pol.

22 Svaka je trenica imala dva klina da je dre uspravno. To su napravili na svakoj trenici za ator.

23 Trenice za Prebivalite napravili su ovako: dvadeset trenica za junu stranu;

24 napravili su etrdeset podnoja od srebra pod dvadeset trenica – dva podnoja pod prvu trenicu za njezina dva klina i dva podnoja pod svaku slijedeu trenicu za njezina dva klina.

25 Za drugu, sjevernu, stranu Prebivalita naprave dvadeset trenica

26 i za njih etrdeset podnoja od srebra – dva podnoja pod prvu trenicu, a po dva podnoja pod svaku slijedeu trenicu.

27 Prebivalitu straga, prema zapadu, napravie est trenica.

28 Naprave i dvije trenice za uglove Prebivalita straga.

29 Pri dnu su bile rastavljene, ali su se pri vrhu, kod prvoga koluta, sastajale. Tako su ih obje postavili za dva ugla.

30 Bilo je osam trenica s njihovim podnojima od srebra: esnaest podnoja, pod svakom trenicom dva.

31 Naine prijenice od bagremova drva: pet njih za trenice s jedne strane Prebivalita,

32 a pet opet prijenica za trenice s druge strane Prebivalita te pet prijenica za trenice Prebivalitu straga, prema zapadu.

33 Onda naine sredinju prijenicu to je prolazila sredinom trenica s kraja na kraj.

34 Trenice obloe zlatom, a njihove kolutove, kroz koje su prijenice bile provuene, naine od zlata. I prijenice obloe zlatom.

35 Naprave zavjesu od ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana; naine je s izvezenim kerubinima.

36 Za nju naprave etiri stupa od bagremova drva i obloe ih zlatom. Kuke su im bile od zlata, a saliju im i etiri podnoja od srebra.

37 Na ulazu u ator naprave zavjesu od ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana, umjetniki protkanu, i za nju pet stupia s njihovim kukama. Vrhove stupia i njihove ipke obloe zlatom, dok im pet podnoja naprave od tua.

Continuar Lendo