Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 30

1 "Napravi i rtvenik za paljenje tamjana; napravi ga od bagremova drva.

2 Neka bude lakat dug, lakat irok, u pravokut, i dva lakta visok. Neka mu roii budu od jednoga komada s njim.

3 Obloi mu u isto zlato: njegovu gornju plohu, njegove strane naokolo i njegove roie. Naini mu zlatan zavrni pojas naokolo.

4 Naini mu dva zlatna koluta. Privrsti mu ih s dviju suprotnih strana ispod zavrnog pojasa. Kroz njih e se provlaiti motke za noenje.

5 Motke naini od bagremova drva i zlatom ih obloi.

6 Postavi rtvenik pred zavjesu to zastire Koveg Svjedoanstva – nasuprot Pomirilitu nad Svjedoanstvom – gdje u se ja s tobom sastajati.

7 Neka na njemu Aron pali miomirisni tamjan svako jutro kad priprema svjetla;

8 neka ga Aron opet pali u suton kad svjetla zapaljuje, da to bude svagdanje kadiono prinoenje pred Jahvom u sve vae narataje.

9 Ne prinosi na njemu ni neposveenoga tamjana, ni paljenice, ni prinosnice, ni ljevanice!

10 Jednom u godini neka Aron obavi obred pomirenja na njegovim roiima. Krvlju rtve koja se prinosi za grijeh, jednom na godinu, neka obavi obred pomirenja za rtvenik. Tako inite u sve narataje. Jer oltar je presveta svetinja Jahvina."

11 Nadalje Jahve ree Mojsiju:

12 "Kad bude pravio popis Izraelaca prilikom novaenja, neka svatko da Jahvi otkupninu za se kad se upie, da ih kakvo zlo ne snae zbog novaenja.

13 Tko god potpada pod novaenje, ovoliko neka dadne: pola ekela – prema hramskom ekelu, gdje je dvadeset gera u ekelu. To pola ekela neka bude kao prinos Jahvi.

14 Tko god potpada pod novaenje, od dvadeset godina starosti pa navie, neka dadne prinos Jahvi.

15 Bogata neka ne plaa vie niti siromah manje od pola ekela kad daju prinos Jahvi kao otkup za se.

16 Uzimaj otkupni novac od Izraelaca i odreuj ga za potrebe atora sastanka. Neka to bude Jahvi na spomen da se sjea Izraelaca i da im bude milostiv."

17 Ree Jahve Mojsiju:

18 "Napravi umivaonik od tua i podnoje od tua za umivanje. Postavi ga izmeu atora sastanka i rtvenika. Nalij u nj vode

19 pa neka Aron i njegovi sinovi peru svoje ruke i noge vodom iz njega.

20 Kad moradnu ulaziti u ator sastanka, ili kad se moradnu primicati rtveniku za slubu da spaljuju rtve u ast Jahvi paljene, neka se vodom operu da ne poginu.

21 Neka operu ruke svoje i noge svoje da izbjegnu smrti: to je trajna naredba Aronu i njegovim potomcima u sve narataje."

22 Jo ree Jahve Mojsiju:

23 "Nabavi najboljih mirodija: pet stotina ekela smirne samotoka, pola te teine – dvjesta pedeset – mirisavog cimeta, dvjesta pedeset mirisave trstike,

24 pet stotina – prema hramskom ekelu – lovorike i jedan hin maslinova ulja.

25 Od toga napravi posveeno ulje za pomazanje; da bude smjesa kao da ju je pravio pomastar. Neka to bude posveeno ulje za pomazanje.

26 Time onda pomai: ator sastanka i Koveg Svjedoanstva;

27 stol i sav njegov pribor; svijenjak i sav njegov pribor; rtvenik kadioni;

28 rtvenik za rtve paljenice i sav njegov pribor; umivaonik i njegov stalak:

29 posveti ih, i oni e tako postati posveeni; i to god ih se dotakne, posveeno e postati.

30 Pomai Arona i njegove sinove i posveti ih meni za sveenike.

31 Onda kai Izraelcima ovako: 'Ovo je moje posveeno ulje za pomazanje od koljena do koljena.

32 Ne smije se polijevati po tijelu obinoga ovjeka; ne smijete praviti drugoga ovakva sastava! To je posveeno i neka vam bude sveto!

33 Tko god takvo napravi, ili tko ga stavi na kojeg svjetovnjaka, neka se odstrani od svog naroda!'"

34 Jahve jo ree Mojsiju: "Nabavi mirodija: natafe, eheleta i helebene. Od ovih mirodija i istoga tamjana,

35 sve u jednakim dijelovima, napravi tamjan za kaenje, smjesu mirodija kakvu pravi pomastar, opranu, istu, svetu.

36 Od toga neto smrvi u prah i jedan dio stavi pred Svjedoanstvo, u ator sastanka, gdje u se ja s tobom sastajati. Drite ovu mirodiju presvetom!

37 A miomiris koji napravi prema ovome sastavu za svoju upotrebu ne smijete praviti. To dri za svetinju Jahvi!

38 Tko sebi napravi to takvo da mu mirie, neka se iskorijeni iz svoga naroda."

Continuar Lendo