Connect with us

Bíblia PR

Êxodo 30

2 Se olkoon nelikulmainen, sivuiltaan kyynärän mittainen ja kaksi kyynärää korkea, ja alttarinsarvet olkoot alttarin kanssa samaa kappaletta.

3 Päällystä alttari puhtaalla kullalla, sekä päällyslevy että kaikki sivut, samoin alttarinsarvet, ja ympäröi alttari kultareunuksella.

4 Kiinnitä alttarin kahdelle vastakkaiselle sivulle kultareunuksen alapuolelle kaksi kultarengasta kummallekin puolen; ne olkoot kantotankojen pidikkeinä, niin että alttaria voidaan kantaa.

5 Tee kantotangot akasiapuusta ja päällystä nekin kullalla.

6 Aseta suitsutusalttari liitonarkkua ja sen kansilevyä suojaavan väliverhon etupuolelle, pyhäkköteltan sen osan eteen, jossa sinä saat kohdata minut.

7 Tällä alttarilla Aaron polttakoon hyväntuoksuisia suitsukkeita. Niitä hän polttakoon joka aamu pannessaan lamppuja kuntoon,

8 ja samoin iltahämärissä nostaessaan lamput paikoilleen palamaan. Näin on Herran edessä aina uhrattava suitsutusuhri sukupolvesta toiseen.

9 Älkää tuoko tälle alttarille mitään väärää suitsuketta, älkää uhratko sillä polttouhria tai ruokauhria älkääkä vuodattako sen päälle juomauhria.

11 Herra sanoi Moosekselle:

13 Jokainen, joka joutuu mukaan tarkastukseen, maksakoon puoli sekeliä hopeaa punnittuna pyhäkkösekelin painon mukaan — yksi sekeli on kaksikymmentä geraa — ja tämä puoli sekeliä on uhrilahja Herralle.

14 Jokainen tarkastukseen joutuva, kaksikymmenvuotias tai sitä vanhempi, maksakoon tämän uhrilahjan Herralle.

15 Kun annatte uhrilahjan Herralle henkenne lunnaiksi, älköön rikas antako puolta sekeliä enempää älköönkä köyhä sen vähempää.

17 Herra sanoi Moosekselle:

19 Aaron ja hänen poikansa peskööt siinä kätensä ja jalkansa.

20 Kun he ovat menossa pyhäkkötelttaan, heidän on ensin peseydyttävä vedellä, etteivät he kuolisi. Myös silloin kun he astuvat alttarin ääreen palvelustoimiinsa polttamaan tuliuhreja Herralle,

22 Herra sanoi Moosekselle:

24 lisäksi kassian kuorta viisisataa sekeliä, kaikki pyhäkkösekelin mukaan punnittuna, sekä hin-mitallinen oliiviöljyä.

25 Sekoita niistä pyhää öljyä samalla tavoin kuin voiteentekijät valmistavat tuoksuöljynsä; sellaista tulee pyhän öljyn olla.

26 Voitele tällä öljyllä pyhäkköteltta ja liitonarkku,

27 pöytä kaikkine varusteineen, lampunjalka kaikkine varusteineen, suitsutusalttari ja

28 polttouhrialttari kaikkine välineineen sekä allas jalustoineen.

29 Pyhitä ne, niin että ne tulevat erityisen pyhiksi. Kaikkea, mikä niitä koskettaa, Herran pyhyys uhkaa kuolemalla.

30 Voitele myös Aaron ja hänen poikansa ja pyhitä heidät palvelemaan minua pappeina.

31 Sano israelilaisille: Tämä on Herralle pyhitettyä öljyä sukupolvesta toiseen.

32 Älköön sitä vuodatettako kenenkään muun ihmisen päälle älköönkä koskaan tehtäkö muuhun käyttöön öljyä, jolla on sama koostumus. Se on pyhää; pitäkää se siis pyhänä.

35 Tee niistä hyväntuoksuinen suitsukeseos, niin kuin ammattinsa taitaja sen tekee, suolalla jalostettu, puhdas, pyhä.

36 Jauha osa siitä hienoksi ja pane sitä arkun eteen pyhäkkötelttaan, jossa saat kohdata minut. Pitäkää tätä suitsuketta erityisen pyhänä.

37 Älkää koskaan valmistako muuhun käyttöön suitsuketta, jolla on sama koostumus. Pidä se yksin Herralle pyhitettynä.

Continuar Lendo