Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 22

1 Ako se lopov zatee gdje probija zid, pa mu se zada smrtan udarac, njegovu krv ne treba osveivati.

2 No ako je ve izilo sunce, njegovu krv treba osvetiti. Lopov mora tetu nadoknaditi. Ako nema nita, njega za njegovu krau treba prodati.

3 Nae li se ukradeno ivine ivo u njegovu vlasnitvu – govee, magare ili koja glava sitne stoke – treba da ga plati dvostruko."

4 "Tko opustoi njivu ili vinograd pustivi svoju stoku da obrsti tue, neka nadoknadi onim to najbolje nae na svojoj njivi i u svome vinogradu.

5 Tko zapali vatru pa ona zahvati dra te izgori ito u snopu, u klasu ili na njivi, onaj tko je vatru zapalio mora tetu nadoknaditi.

6 Kad tko poloi kod znanca novac ili stvari na uvanje, pa budu pokradene iz njegove kue, ako se lopov pronae, mora dvostruko platiti.

7 Ako se lopov ne pronae, vlasnik kue neka se primakne k Bogu, da se dokae kako on nije spustio svoje ruke na dobra svoga blinjega.

8 Za svaki prekraj pronevjere – radilo se o goveetu, magaretu, sitnoj stoci, odjei ili bilo kojoj izgubljenoj stvari za koju se ustvrdi: to je ono! – treba spor iznijeti pred Boga. Onaj koga Bog proglasi krivim neka plati dvostruko drugome.

9 Kad tko povjeri svome susjedu magare, govee, glavu sitne stoke ili bilo kakvo ivine, pa ono ugine, osakati se ili ga tko odvede a da ne bude svjedoka,

10 zakletva pred Jahvom neka odlui meu obojicom je li uvar posegao za dobrom svoga blinjega ili nije. Neka je vlasniku to dovoljno, a uvar nije duan da nadoknauje.

11 Nae li se da je on ukrao, mora tetu nadoknaditi.

12 Ako ga zvijer razdere, neka ga donese za dokaz, tako da za razderano ne daje odtete.

13 Kad tko posudi ivinu na izor od svoga susjeda, pa se ona osakati ili ugine dok joj vlasnik nije bio s njom, neka plati odtetu.

14 Je li vlasnik bio s njom, odtete mu ne daje; ali ako je bila unajmljena na izor, neka doe po svoju nadnicu."

15 "Ako tko zavede djevojku koja nije zaruena i s njom legne, neka za nju dadne enidbenu procjenu i uzme je za enu.

16 Ako njezin otac odbije da mu je dadne, zavodnik mora odmjeriti srebra u vrijednosti enidbene procjene za djevojku.

17 Ne doputaj da vraarica ivi!

18 Tko bi god sa ivinom legao, treba ga kazniti smru.

19 Tko bi prinosio rtve kojemu kumiru – osim Jahvi jedinom – neka bude izruen prokletstvu, potpuno uniten.

20 Ne tlai pridolicu niti mu nanosi nepravde, jer ste i sami bili pridolice u zemlji egipatskoj.

21 Ne cvilite udovice i siroeta!

22 Ako ih ucvili i oni zavape k meni, sigurno u njihove vapaje usliati.

23 Moj e se gnjev raspaliti i maem u vas pogubiti. Tako e vam ene ostati udovice a djeca siroad.

24 Ako uzajmi novca kome od moga naroda, siromahu koji je kod tebe, ne postupaj prema njemu kao lihvar! Ne namei mu kamata!

25 Uzme li svome susjedu ogrta u zalog, mora mu ga vratiti prije zalaza sunca.

26 Ta to mu je jedini pokriva kojim omata svoje tijelo i u kojem moe lei. Ako k meni zavapi, usliat u ga jer sam ja milostiv!

27 Ne huli Boga i ne psuj glavara svoga naroda.

28 Ne oklijevaj s prinosima od svoga obilja s gumna i od svoga mladog vina! Meni daj prvoroenca od svojih sinova.

29 Isto uini sa svojim govedima i sitnom stokom: sedam dana neka ostane sa svojom majkom, a osmoga dana da si ga meni dao!

30 Budite narod meni posveen! Zato nemojte jesti mesa od ivotinje koju je rastrgala zvjerad nego je bacite paadi!" <p>

Continuar Lendo