Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 17

1 Sva izraelska zajednica po Jahvinoj zapovijedi krene dalje iz pustinje Sina. Utabore se kod Refidima. Tu nije bilo vode da narod pije.

2 Zato narod zapodjene prepirku s Mojsijem. Vikali su: "Daj nam vode da pijemo!" A Mojsije im odgovori: "Zato se sa mnom prepirete? Zato kuate Jahvu?"

3 Ali je narod eao za vodom, pa je mrmljao na Mojsija i govorio: "Zato si nas iz Egipta izveo? Zar da nas eom pomori, nas, nau djecu i nau stoku?"

4 "to u s ovim narodom!" – zazivao je Mojsije Jahvu. "Jo malo pa e me kamenovati."

5 "Istupi pred narod!" – rekne Jahve Mojsiju. "Uzmi sa sobom nekoliko izraelskih starjeina; uzmi u ruku tap kojim si udario Rijeku i poi.

6 A ja u stajati pred tobom ondje, na peini na Horebu. Udari po peini: iz nje e potei voda, pa neka se narod napije." Mojsije uini tako naoigled izraelskih starjeina.

7 Mjesto prozovu Masa i Meriba, zbog toga to su se Izraelci prepirali i kuali Jahvu govorei: "Je li Jahve meu nama ili nije?"

8 Uto dou Amaleani i zarate s Izraelcima kod Refidima.

9 A Mojsije ree Joui: "Odaberi momad pa poi i zapodjeni borbu s Amaleanima. Ja u sutra stati na vrh brda, sa tapom Bojim u ruci."

10 Joua uini kako mu je Mojsije rekao te zae u borbu s Amaleanima, a Mojsije, Aron i Hur uzaoe na vrh brda.

11 I dok bi Mojsije drao ruke uzdignute, Izraelci bi nadjaavali; a kad bi ruke spustio, nadjaavali bi Amaleani.

12 Ali Mojsiju ruke napokon klonu. Zato uzee kamen, stavie ga poda nj i on sjede, dok mu Aron i Hur, jedan s jedne, a drugi s druge strane, drahu ruke, tako da mu izdrae do sunanog zalaska.

13 I Joua otricom maa svlada Amaleka i njegov narod.

14 Onda Jahve ree Mojsiju: "Zapii ovo u knjigu na sjeanje i utuvi u ui Joui da u ja spomen na Amaleane sasvim izbrisati pod nebom!"

15 Podie zatim Mojsije rtvenik i nazva ga : Jahve mi je stijeg!

16 "Jer", ree, "Jahvin stijeg u ruku! Jahvin je boj protiv Amaleana od narataja do narataja!"

Continuar Lendo