Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 19

1 Tri mjeseca nakon izlaska iz zemlje egipatske, istoga dana, stignu Izraelci u Sinajsku pustinju.

2 Idui od Refidima, dou u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu pred brdom,

3 a Mojsije se popne k Bogu. Jahve ga zovne s brda pa mu rekne: "Ovako kai domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj:

4 'Vi ste vidjeli to sam uinio Egipanima; kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo.

5 Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i drali moj Savez, vi ete mi biti predraga svojina mimo sve narode – ta moj je sav svijet! –

6 vi ete mi biti kraljevstvo sveenika, narod svet.' Tim rijeima oslovi Izraelce."

7 Mojsije se vrati i sazva narodne starjeine te im izloi sve to mu je Jahve naredio.

8 A sav narod uzvrati jednoglasno: "Vrit emo sve to je Jahve naredio." Onda Mojsije prenese odgovor naroda Jahvi.

9 Nato Jahve ree Mojsiju: "Ja u, evo, doi k tebi u gustom oblaku da narod uje kad budem s tobom govorio i da ti zauvijek vjeruje." Tako je Mojsije prenio Jahvi odgovor naroda.

10 "Poi k narodu", ree Jahve Mojsiju, "i posveuj ga danas i sutra. Neka opere svoju odjeu;

11 neka bude gotov prekosutra, jer e prekosutra sii Jahve na brdo Sinaj naoigled svega puka.

12 Postavi naokolo granicu za narod i izdaj naredbu: 'Pripazite da se na brdo ne penjete; da se ni podnoja ne dotiete! Tko se god brda dotakne, smrt e ga snai.

13 Nikakva ruka neka ga se ne dotakne, nego neka bude kamenjem zasut ili strijelom ustrijeljen: bio ovjek ili ivine, neka na ivotu ne ostane.' Na otegnuti zvuk trube neka se na brdo penju."

14 Mojsije sie s brda k narodu i poe posveivati narod. Oni operu svoju odjeu.

15 "Budite gotovi za prekosutra!" – rekne Mojsije narodu. "Ne primiite se eni!"

16 A prekosutra, u osvit dana, prolomi se grmljavina, munje zasijevae, a gust se oblak nadvi nad brdo. Gromko zajea truba, zadrhta sav puk koji bijae u taboru.

17 Mojsije povede puk iz tabora u susret Bogu. Stadoe na podnoju brda.

18 Brdo Sinaj zavilo se u dim jer je Jahve u obliku ognja siao na nj. Dizao se dim kao dim iz pei. Sve se brdo silno treslo.

19 Zvuk trube bivao sve jai. Mojsije je govorio, a Bog mu grmljavinom odgovarao.

20 Jahve sie na Sinajsko brdo, na vrhunac, i pozva Jahve Mojsija na vrhunac brda. Mojsije se uspe.

21 Sad Jahve ree Mojsiju: "Sii i opomeni narod da ne bi provalio prema Jahvi da ga vidi. Mnogo bi ih poginulo.

22 I sami sveenici, koji dolaze blizu Jahvi, moraju se oistiti, da ih Jahve ne uniti."

23 "Narod se ne moe popeti na brdo Sinaj", odgovori Mojsije Jahvi, "jer si nas sam ti opomenuo: 'Postavi granice naokolo brda i proglasi ga svetim.'"

24 "Sii pa se opet popni zajedno s Aronom", odgovori mu Jahve. "Ali neka sveenici i narod ne navaljuju da se popnu prema Jahvi da ne izginu."

25 Mojsije sie k narodu i sve mu kaza.

Continuar Lendo