Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 3

1 Mojsije pasao ovce svoga tasta Jitra, midjanskoga sveenika. Gonei tako stado po pustari, doe do Horeba, brda Bojega.

2 Aneo mu se Jahvin ukae u rasplamtjeloj vatri iz jednog grma. On se zagleda: grm sav u plamenu, a ipak ne izgara.

3 "Hajde da priem, " ree Mojsije, "i promotrim ovaj udni prizor: zato grm ne sagorijeva."

4 Kad je Jahve vidio kako prilazi da razmotri, iz grma ga Bog zovne: "Mojsije! Mojsije!" "Evo me!" – javi se.

5 "Ne prilazi ovamo!" – ree. "Izuj obuu s nogu! Jer mjesto na kojem stoji sveto je tlo.

6 Ja sam", nastavi, "Bog tvoga oca; Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev." Mojsije zakloni lice: bojao se u Boga gledati.

7 "Vidio sam jade svoga naroda u Egiptu", nastavi Jahve, "i uo mu tubu na tlaitelje njegove. Znane su mi muke njegove.

8 Zato sam siao da ga izbavim iz aka egipatskih i odvedem ga iz te zemlje u dobru i prostranu zemlju – u zemlju kojom tee med i mlijeko: u postojbinu Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Periana, Hivijaca i Jebusejaca.

9 Vapaji sinova Izraelovih doprijee do mene. I sam vidjeh kako ih Egipani tlae.

10 Zato, hajde! Ja te aljem faraonu da izbavi narod moj, Izraelce, iz Egipta."

11 "Tko sam ja da se uputim faraonu", odgovori Mojsije Bogu, "i izvedem Izraelce iz Egipta!"

12 "Ja u biti s tobom", nastavi. "I ovo e ti biti znak da sam te ja poslao: kad izvede narod iz Egipta, Bogu ete iskazati tovanje na ovome brdu."

13 Nato Mojsije ree Bogu: "Ako doem k Izraelcima pa im kaem: 'Bog otaca vaih poslao me k vama', i oni me zapitaju: 'Kako mu je ime?' – to u im odgovoriti?"

14 "Ja sam koji jesam", ree Bog Mojsiju. Onda nastavi: "Ovako kai Izraelcima: 'Ja jesam' posla me k vama."

15 Dalje je Bog Mojsiju rekao: "Kai Izraelcima ovako: 'Jahve, Bog vaih otaca, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev, poslao me k vama.' To mi je ime dovijeka, tako e me zvati od koljena do koljena."

16 "Idi, skupi starjeine Izraelaca pa im kai: 'Jahve, Bog otaca – Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev – objavio mi se i rekao mi: Pohodio sam vas i razabrao to vam se ini u Egiptu.

17 Odluio sam vas izvesti iz egipatske bijede u zemlju Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Periana, Hivijaca i Jebusejaca – u zemlju kojom tee med i mlijeko!'

18 Oni e te posluati. Onda poi sa starjeinama Izraelaca k egipatskom kralju i reci mu: 'Objavio nam se Jahve, Bog Hebreja. Pusti nas da odemo tri dana hoda u pustinju, da ondje prinesemo rtvu Jahvi, Bogu svojemu.'

19 Znam ja da vas egipatski kralj nee pustiti ako ne bude natjeran tekom akom.

20 Zato u ja pruiti svoju aku i pritisnuti Egipat svakovrsnim udesima to u ih u njemu izvesti. Poslije e vas pustiti.

21 Dobro u raspoloiti Egipane prema ovome narodu, pa kad poete, neete poi praznih ruku.

22 Svaka e ena zatraiti od svoje susjede i stanarke u svojoj kui nakita srebrnog i zlatnog i odjee. To stavite na svoje sinove i keri. Tako ete oplijeniti Egipane."

Continuar Lendo