Connect with us

Bíblia BULVEREN

Êxodo 36

1 И Веселеил, Елиав и всички мъже, които имаха мъдро сърце, в които ГОСПОД бе вложил мъдрост и разум, за да знаят да вършат всякаква работа за службата на светилището, направиха всичко, което ГОСПОД беше заповядал.

2 И Мойсей повика Веселеил, Елиав и всеки мъж, който имаше мъдро сърце, в чието сърце ГОСПОД беше вложил мъдрост; всеки, когото сърцето му го подбуждаше да дойде на делото да го извърши.

3 И те приеха от Мойсей целия възвишаем принос, който израилевите синове бяха принесли за делото на службата на светилището, за да го извършат. А те принасяха още доброволни приноси всяка сутрин.

4 И всичките мъдри мъже, които работеха цялата работа за светилището, дойдоха, всеки от работата, която вършеше,

5 и говориха на Мойсей, и казаха: Народът донася много повече, отколкото е достатъчно за работата, която ГОСПОД заповяда да се извърши.

6 Тогава Мойсей заповяда и оповестиха в стана, като казаха: Никой мъж или жена да не работи вече за възвишаем принос за светилището! И народът престана и вече не принасяше.

7 Защото материалът, който имаха, им беше достатъчно, за да извършат цялата работа, и даже повече.

8 И всички мъже с мъдро сърце измежду онези, които работеха на делото, направиха скинията от десет завеси от препреден висон и от синьо, мораво и червено, и Веселеил ги направи с изкусно изработени херувими.

9 Дължината на всяка завеса беше двадесет и осем лакътя, а ширината на всяка завеса — четири лакътя; всичките завеси имаха една мярка.

10 И съедини петте завеси една с друга и другите пет завеси съедини една с друга.

11 И направи сини петлици по края на едната завеса, в краищата на съединението; така направи и по края на крайната завеса на второто съединение.

12 Петдесет петлици направи на едната завеса и петдесет петлици направи по края на завесата, която беше във второто съединение; петлиците бяха една срещу друга.

13 Направи и петдесет златни куки и съедини завесите една с друга с куките; така скинията стана едно цяло.

14 После направи завеси от козина за покрив над скинията; единадесет такива завеси направи;

15 дължината на всяка завеса беше тридесет лакътя, а ширината на всяка завеса — четири лакътя; единадесетте завеси имаха една мярка.

16 И съедини петте завеси отделно и шестте завеси отделно.

17 И направи петдесет петлици по края на крайната завеса в съединението и петдесет петлици по края на завесата от второто съединение.

18 Направи и петдесет бронзови куки, за да съедини покрива в едно цяло.

19 И направи покривало за покрива от червенобоядисани овнешки кожи и отгоре му — едно покривало от язовски кожи.

20 И направи дъските за скинията от акациево дърво, които да стоят изправени.

21 Дължината на всяка дъска беше десет лакътя, и ширината на всяка дъска — лакът и половина.

22 Всяка дъска имаше два шипа, един срещу друг; така направи за всичките дъски на скинията.

23 И направи дъските за скинията: двадесет дъски за южната страна, към пладне;

24 и под двадесетте дъски направи четиридесет сребърни подложки — две подложки под една дъска за двата й шипа и две подложки под друга дъска за двата й шипа.

25 И за втората страна на скинията, северната, направи двадесет дъски,

26 и четиридесетте им сребърни подложки — две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска.

27 А за задната страна на скинията, на запад, направи шест дъски.

28 И направи две дъски за ъглите на скинията от задната страна.

29 Те бяха съединени отдолу, а отгоре бяха свързани чрез една халка; така направи и за двете дъски на двата ъгъла.

30 Така станаха осем дъски и сребърните им подложки — шестнадесет подложки, по две подложки под всяка дъска.

31 И направи греди от акациево дърво, пет за дъските от едната страна на скинията,

32 пет греди за дъските от другата страна на скинията и пет греди за дъските от задната страна на скинията, на запад.

33 И направи средната греда да преминава през средата на дъските от край до край.

34 И обкова дъските със злато и халките им, през които се провират гредите, направи от злато, и обкова гредите със злато.

35 И направи завесата от синьо, мораво, червено и препреден висон, направи я с изкусно изработени херувими.

36 И направи за нея четири стълба от акациево дърво и ги обкова със злато. Куките им бяха златни и изля за тях четири сребърни подложки.

37 Направи и завеса за входа на шатъра от синьо, мораво, червено и препреден висон, везана работа,

38 и петте му стълба и куките им; и обкова върховете им и връзките им със злато, а петте им подложки бяха бронзови.

Continuar Lendo