Connect with us

Bíblia BULVEREN

Êxodo 39

1 И от синьото, моравото и червеното направиха служебни одежди за служене в светилището и направиха светите одежди за Аарон, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.

2 Направи ефода от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.

3 И изковаха златото на тънки плочи, които нарязаха на тънки нишки, за да ги работят между синьото, моравото, червеното и висона, изкусна изработка.

4 Направиха му презрамки, които да се връзват, за да се държи заедно на двата края,

5 и препаската на ефода над него от същата материя и според неговата изработка, от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.

6 Изработиха ониксови камъни, закрепени в златни гнезда, и изрязаха на тях имената на синовете на Израил, както се изрязва печат.

7 И ги сложи на презрамките на ефода като камъни за спомен на израилевите синове, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.

8 Направи нагръдника според изработката на ефода, изкусна изработка от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.

9 Той беше четвъртит. Направиха нагръдника двоен, една педя дълъг и една педя широк, и двоен.

10 И закрепиха на него четири реда камъни: ред сард, топаз и смарагд беше първият ред;

11 вторият ред: антракс, сапфир и адамант,

12 третият ред: лигирий, ахат, аметист;

13 а четвъртият ред: хрисолит, оникс и яспис. Те бяха закрепени в златни гнезда на местата си.

14 И камъните бяха според имената на синовете на Израил — бяха дванадесет според имената им. И на тях беше изрязано, като на печат, според името на всеки, за дванадесетте племена.

15 И на нагръдника направиха вити верижки, плетена изработка от чисто злато.

16 Направиха и две златни гнездица и две златни халки и закрепиха двете халки на двата края на нагръдника.

17 И закрепиха двете плетени златни верижки за двете халки на краищата на нагръдника.

18 А другите два края на двете плетени верижки закрепиха за двете гнезда и ги закрепиха на презрамките на ефода от външната му страна.

19 И направиха още две златни халки, които закрепиха на двата края на нагръдника, на страната му, която е към ефода, отвътре.

20 И направиха още две златни халки, които закрепиха на двете презрамки на ефода отдолу, на предната му страна, при съединението, над препаската на ефода.

21 И вързаха нагръдника с халките му за халките на ефода със син ширит, за да бъде над препаската на ефода и за да не се отделя нагръдникът от ефода, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.

22 Направи мантията на ефода, тъкана изработка цялата от синьо.

23 И в средата на мантията имаше отвор, като отвора на броня, с обшивка около отвора, за да не се съдира.

24 По полите на мантията направиха нарове от синьо, мораво, червено и препреден висон.

25 И направиха звънци от чисто злато и сложиха звънците между наровете на полите на мантията, наоколо между наровете —

26 звънец и нар, звънец и нар, наоколо по полите на служебната мантия, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.

27 Направиха хитоните за Аарон и за синовете му от висон, тъкана изработка,

28 и митрата от висон, великолепните тюрбани от висон, ленените гащи от препреден висон,

29 пояса от препреден висон, синьо, мораво и червено, везана изработка, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.

30 Направиха плочицата на светия венец от чисто злато и написаха на нея писмо, както се изрязва печат: Свят на ГОСПОДА.

31 И й сложиха син ширит, за да я привързват отгоре на митрата, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.

32 Така се завърши цялата работа на скинията на шатъра за срещане и израилевите синове направиха всичко. Както ГОСПОД заповяда на Мойсей, така направиха.

33 И донесоха скинията на Мойсей: шатъра и всичките му принадлежности, куките му, дъските му, гредите му и стълбовете му, и подложките му,

34 покривалото от червенобоядисани овнешки кожи и покривалото от язовски кожи, и закриващата завеса,

35 ковчега на свидетелството и прътовете му, и умилостивилището,

36 масата, всичките й принадлежности и присъствените хлябове,

37 светилника от чисто злато, светилата му — светилата, които трябва да се нареждат, всичките му принадлежности и маслото за осветлението,

38 златния олтар, маслото за помазване и благоуханния тамян, и завесата за входа на шатъра,

39 бронзовия олтар и бронзовата му решетка, прътовете му и всичките му принадлежности, умивалника и подложката му,

40 завесите за двора, стълбовете му и подложките му, завесата за входа на двора, въжетата му и коловете му, и всичките принадлежности за служене в скинията, в шатъра за срещане,

41 служебните одежди за служене в светилището, светите одежди за свещеника Аарон и одеждите за синовете му, за да свещенодействат.

42 Според всичко, което ГОСПОД заповяда на Мойсей, така израилевите синове извършиха цялата работа.

43 И Мойсей видя цялата работа, и ето, бяха я извършили. Както заповяда ГОСПОД, така я бяха извършили. И Мойсей ги благослови.

Continuar Lendo