Connect with us

Bíblia BULVEREN

Êxodo 24

1 Каза още на Мойсей: Изкачете се към ГОСПОДА ти и Аарон, Надав и Авиуд и седемдесет от израилевите старейшини и се поклонете отдалеч.

2 Само Мойсей да се приближи при ГОСПОДА, а те да не се приближават и народът да не се изкачва с него.

3 Тогава Мойсей дойде и каза на народа всичките думи на ГОСПОДА и всичките Негови наредби на закона и целият народ едногласно отговори и каза: Всичко, което е казал ГОСПОД, ще вършим!

4 И Мойсей записа всичките думи на ГОСПОДА. И на сутринта стана рано и издигна олтар под планината и дванадесет стълба според дванадесетте израилеви племена.

5 И изпрати млади мъже от израилевите синове и те принесоха всеизгаряния и пожертваха на ГОСПОДА телци за примирителни жертви.

6 А Мойсей взе половината от кръвта и я сложи в тасове, а другата половина от кръвта поръси върху олтара.

7 После взе книгата на завета и я прочете, като народът слушаше. И те казаха: Всичко, което е казал ГОСПОД, ще вършим и ще бъдем послушни!

8 Тогава Мойсей взе кръвта и поръси върху народа и каза: Ето кръвта на завета, който ГОСПОД направи с вас според всички тези думи.

9 И така, Мойсей и Аарон, Надав и Авиуд и седемдесет от израилевите старейшини се изкачиха горе.

10 И видяха израилевия Бог: под краката Му имаше като настилка от сапфир, чиято бистрота беше също като небето.

11 Но Той не простря ръка срещу благородните от израилевите синове. И те видяха Бога и ядоха, и пиха.

12 Тогава ГОСПОД каза на Мойсей: Ела горе при Мен на планината и стой там; и ще ти дам каменните плочи, закона и заповедта, които съм написал, за да ги поучаваш.

13 И Мойсей стана със слугата си Иисус и Мойсей се изкачи на Божията планина.

14 А на старейшините каза: Чакайте ни тук, докато се върнем при вас. И ето, Аарон и Ор са при вас; който има жалба, нека отива при тях.

15 Тогава Мойсей се изкачи на планината и облакът покриваше планината.

16 И ГОСПОДНАТА слава застана на Синайската планина и облакът я покриваше шест дни, а на седмия ден ГОСПОД извика Мойсей отсред облака.

17 И видът на ГОСПОДНАТА слава на върха на планината беше като огън пояждащ пред очите на израилевите синове.

18 И Мойсей влезе сред облака и се изкачи на планината. И Мойсей стоя на планината четиридесет дни и четиридесет нощи.

Continuar Lendo