Connect with us

Bíblia BULVEREN

Êxodo 31

1 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:

2 Ето, Аз повиках по име Веселеил, сина на Урий, син на Ор, от юдовото племе,

3 и го изпълних с Божия Дух, в мъдрост, в разум, в знание и във всякакво изкуство,

4 за да измисля художествени изделия, да работи злато, сребро и бронз

5 и да изсича камъни за влагане и да изрязва дърво за изработването на всякаква изкусна работа.

6 И ето, Аз му дадох Елиав, сина на Ахисамах, от дановото племе. И на всекиго, който е с мъдро сърце, Аз вложих мъдрост в сърцето, за да направят всичко, което съм ти заповядал:

7 шатъра за срещане, ковчега на свидетелството, умилостивилището, което е над него, и всичките принадлежности на шатъра,

8 масата и принадлежностите й, светилника от чисто злато с всичките му принадлежности и кадилния олтар,

9 олтара за всеизгарянето с всичките му принадлежности и умивалника с подложката му,

10 и служебните одежди, и светите одежди на свещеника Аарон и одеждите на синовете му, за да свещенодействат,

11 маслото за помазване и благоуханния тамян за светилището. Според всичко, което съм ти заповядал, да го направят.

12 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:

13 Говори и ти на израилевите синове и кажи: Непременно да пазите съботите Ми, защото това е знак между Мен и вас в поколенията ви, за да знаете, че Аз съм ГОСПОД, който ви освещавам.

14 Да пазите съботата, защото ви е свята! Който я оскверни, непременно да се умъртви, защото всеки, който работи в нея, този човек да се изтреби изсред народа си.

15 Шест дни да се върши работа, а седмият ден е събота на почивка, свята на ГОСПОДА. Всеки, който върши работа в съботния ден, непременно да се умъртви.

16 И така, израилевите синове да пазят съботата, като я празнуват в поколенията си по вечен завет.

17 Това е знак между Мен и израилевите синове до века; защото в шест дни ГОСПОД направи небето и земята, а на седмия ден си почина и си отдъхна.

18 И като свърши да говори с Мойсей на Синайската планина, ГОСПОД му даде двете плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с Божия пръст.

Continuar Lendo