Connect with us

Bíblia BULVEREN

Êxodo 11

1 А ГОСПОД каза на Мойсей: Още една язва ще нанеса на фараона и на Египет и след това той ще ви пусне оттук. Когато ви пусне, съвсем ще ви изпъди оттук.

2 И така, кажи в ушите на народа и нека всеки мъж поиска от съседа си и всяка жена — от съседката си сребърни и златни вещи.

3 И ГОСПОД даде на народа благоволение пред египтяните. При това човекът Мойсей беше станал твърде велик в египетската земя пред слугите на фараона и пред народа.

4 И Мойсей каза: Така говори ГОСПОД: Около полунощ Аз ще мина посред Египет

5 и всяко първородно в египетската земя ще умре — от първородния на фараона, който седи на престола си, до първородния на слугинята, която е зад воденицата, и всяко първородно от добитъка.

6 И по цялата египетска земя ще има голям писък, какъвто никога не е имало, нито ще има вече такъв.

7 А против израилевите синове, от човек до животно, дори куче няма да поклати езика си, за да познаете, че ГОСПОД прави разлика между египтяните и Израил.

8 И всички тези твои слуги ще слязат при мен и ще паднат пред мен, и ще кажат: Излез, ти и целият народ, който те следва! И след това ще изляза. И Мойсей излезе отпред фараона с голям гняв.

9 А ГОСПОД беше казал на Мойсей: Фараонът няма да ви послуша, за да се умножат Моите чудеса в египетската земя.

10 И Мойсей и Аарон извършиха всички тези знамения пред фараона, но ГОСПОД закорави сърцето на фараона, и той не пусна израилевите синове от земята си.

Continuar Lendo